Rasfoire documente

Regulamentul 1265/20-sept-2018 de aprobare a substanţei active fenpicoxamid, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare, şi de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 238L din 2018

Regulamentul 1263/20-sept-2018 de stabilire a formularelor pentru transmiterea informaţiilor de către furnizorii de servicii de livrare de colete în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/644 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 238L din 2018

Regulamentul 1262/20-sept-2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce priveşte prelungirea perioadelor de aprobare a substanţelor active 1-metilciclopropenă, beta-ciflutrin, clorotalonil, clorotoluron, clomazon, cipermetrin, daminozid, deltametrin, dimetenamid-p, diuron, fludioxonil, flufenacet, flurtamon, fostiazat, indoxacarb, MCPA, MCPB, prosulfocarb, tiofanat-metil şi tribenuron

publicat in Jurnalul Oficial 238L din 2018

Regulamentul 1258/18-sept-2018 de acordare a unei autorizaţii a Uniunii pentru familia de produse biocide ''Ecolab Iodine PT3 Family''

publicat in Jurnalul Oficial 238L din 2018

Regulamentul 1259/20-sept-2018 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 873/2012 de stabilire a măsurilor tranzitorii privind lista Uniunii de arome şi materii prime, prevăzută în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului, în ceea ce priveşte prelungirea perioadei de tranziţie prevăzute la articolul 4 în cazul aromei ''concentrat de aromă pentru grătar (vegetal)'' nr. FL 21.002

publicat in Jurnalul Oficial 238L din 2018

Regulamentul 1260/20-sept-2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce priveşte prelungirea perioadelor de aprobare a substanţelor active piridaben, chinmerac şi fosfură de zinc

publicat in Jurnalul Oficial 238L din 2018

Regulamentul 1261/20-sept-2018 de acordare a unei autorizaţii a Uniunii pentru familia de produse biocide ''Hypred's iodine based products''

publicat in Jurnalul Oficial 238L din 2018

Decizia 1272/18-sept-2018 de numire a unui membru, propus de Republica Italiană, în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 238L din 2018

Decizia (UE, Euratom) 2018/1273/18-sept-2018 de numire a unui membru, propus de Republica Polonă, în cadrul Comitetului Economic şi Social European

publicat in Jurnalul Oficial 238L din 2018

Regulamentul 1264/20-sept-2018 de reînnoire a aprobării substanţei active petoxamid în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare şi de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 238L din 2018

Regulamentul 1266/20-sept-2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce priveşte prelungirea perioadelor de aprobare a substanţelor active 1-decanol, 6-benziladenină, sulfat de aluminiu, azadiractină, bupirimat, carboxin, cletodim, cicloxidim, dazomet, diclofop, ditianon, dodină, fenazaquin, fluometuron, flutriafol, hexitiazox, himexazol, acid indolil butiric, isoxaben, polisulfură de calciu, metaldehidă, paclobutrazol, pencicuron, sintofen, tau-fluvalinat şi tebufenozid

publicat in Jurnalul Oficial 238L din 2018

Decizia (UE, Euratom) 2018/1274/18-sept-2018 de numire a unui membru, propus de Regatul Danemarcei, în cadrul Comitetului Economic şi Social European

publicat in Jurnalul Oficial 238L din 2018

Decizia 1275/18-sept-2018 de numire a membrilor juriului de selecţie prevăzut la articolul 14 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2017/1939

publicat in Jurnalul Oficial 238L din 2018

Regulamentul 1267/20-sept-2018 privind preţul minim de vânzare pentru laptele praf degresat pentru a douăzeci şi patra invitaţie parţială de participare la licitaţie în cadrul procedurii de licitaţie deschise prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2080

publicat in Jurnalul Oficial 238L din 2018

Decizia 1268/18-sept-2018 de numire a unui membru, propus de Regatul Suediei, în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 238L din 2018

Decizia 1269/18-sept-2018 de modificare a Deciziei 1999/70/CE privind auditorii externi ai băncilor centrale naţionale, în ceea ce priveşte auditorul extern al Banka Slovenije

publicat in Jurnalul Oficial 238L din 2018

Decizia 1270/18-sept-2018 de numire a unui membru, propus de Republica Lituania, în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 238L din 2018

Decizia 1271/18-sept-2018 de numire a unui membru, propus de Republica Federală Germania, în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 238L din 2018

Decizia 1276/22-feb-2018 privind SA.31149 (2012/C) - Germania Presupus ajutor de stat acordat companiei aeriene Ryanair

publicat in Jurnalul Oficial 238L din 2018

Decizia 1257/18-sept-2018 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Acordului pentru prevenirea pescuitului nereglementat în marea liberă din zona centrală a Oceanului Arctic

publicat in Jurnalul Oficial 238L din 2018