Rasfoire documente

Rectificare din 20-sept-2018 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/553 al Comisiei din 3 aprilie 2018 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 237L din 2018

Notificare din 20-sept-2018 cu privire la intrarea în vigoare a Protocolului adiţional la Acordul-cadru dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Coreea, pe de altă parte, pentru a se ţine seama de aderarea Republicii Croaţia la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 237L din 2018

Decizia 1252/18-sept-2018 privind semnarea, în numele Uniunii, a Acordului sub forma unui schimb de scrisori dintre Uniunea Europeană şi Republica Populară Chineză în legătură cu DS492 ''Uniunea Europeană - Măsuri care afectează concesiile tarifare privind anumite produse din carne de pasăre''

publicat in Jurnalul Oficial 237L din 2018

Regulamentul 1253/28-iun-2018 de rectificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/2374 de stabilire a unui plan privind aruncarea capturilor înapoi în mare pentru anumite activităţi de pescuit de specii demersale în apele de sud-vest

publicat in Jurnalul Oficial 237L din 2018

Regulamentul 1254/19-sept-2018 privind refuzul autorizării riboflavinei (80 %) produse de Bacillus subtilis KCCM-10445 ca aditiv pentru hrana animalelor aparţinând grupei funcţionale de vitamine, provitamine şi substanţe bine definite din punct de vedere chimic şi cu efect similar

publicat in Jurnalul Oficial 237L din 2018

Decizia 1255/18-sept-2018 de numire a trei membri şi a patru supleanţi, propuşi de Republica Slovacă, în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 237L din 2018

Decizia 1256/18-sept-2018 de numire a unui supleant, propus de Republica Federală Germania, în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 237L din 2018