Rasfoire documente

Decizia 134/24-ian-2018 de modificare a Deciziei 2008/911/CE de stabilire a unei liste a substanţelor şi preparatelor vegetale şi a combinaţiilor acestora în vederea folosirii în medicamentele tradiţionale din plante [notificată cu numărul C(2018) 218]

publicat in Jurnalul Oficial 22L din 2018

Regulamentul 121/23-ian-2018 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 560/2014 privind înfiinţarea întreprinderii comune pentru bioindustrii

publicat in Jurnalul Oficial 22L din 2018

Regulamentul 122/20-oct-2017 de modificare a anexelor I, II, VI, VIII şi IX la Regulamentul (UE) nr. 1007/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului privind denumirile fibrelor textile şi etichetarea corespunzătoare şi marcarea compoziţiei fibroase a produselor textile

publicat in Jurnalul Oficial 22L din 2018

Regulamentul 123/15-ian-2018 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [''Cerezas de la Montana de Alicante'' (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 22L din 2018

Regulamentul 124/15-ian-2018 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [''Pane di Matera'' (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 22L din 2018

Regulamentul 126/24-ian-2018 de modificare a Regulamentului (UE) 2016/44 al Consiliului privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Libia

publicat in Jurnalul Oficial 22L din 2018

Regulamentul 127/24-ian-2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95 în ceea ce priveşte stabilirea preţurilor reprezentative în sectorul cărnii de pasăre şi în cel al ouălor, precum şi pentru ovalbumină

publicat in Jurnalul Oficial 22L din 2018

Regulamentul 128/25-ian-2018 de rectificare a anumitor versiuni lingvistice ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/504 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 167/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind cerinţele administrative pentru omologarea şi supravegherea pieţei pentru vehicule agricole şi forestiere

publicat in Jurnalul Oficial 22L din 2018

Decizia 133/24-ian-2018 de modificare a Deciziei 2008/911/CE de stabilire a unei liste a substanţelor şi preparatelor vegetale şi a combinaţiilor acestora în vederea folosirii în medicamentele tradiţionale din plante [notificată cu numărul C(2018) 213]

publicat in Jurnalul Oficial 22L din 2018

Regulamentul 129/25-ian-2018 privind autorizarea L-argininei produsă de Corynebacterium glutamicum KCCM 80099 ca aditiv în hrana tuturor speciilor de animale

publicat in Jurnalul Oficial 22L din 2018

Regulamentul 130/25-ian-2018 privind autorizarea unui preparat de endo-1,4-beta-xilanază (EC 3.2.1.8) produsă de Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755) ca aditiv în hrana porcilor pentru îngrăşare (deţinătorul autorizaţiei: Berg and Schmidt GmbH Co. KG)

publicat in Jurnalul Oficial 22L din 2018

Directiva 131/23-ian-2018 de punere în aplicare a Acordului încheiat între Asociaţia Armatorilor din Comunitatea Europeană (ECSA) şi Federaţia Europeană a Lucrătorilor din Transporturi (ETF) pentru modificarea Directivei 2009/13/CE în conformitate cu modificările din 2014 la Convenţia privind munca din domeniul maritim din 2006, astfel cum au fost aprobate de Conferinţa Internaţională a Muncii la 11 iunie 2014

publicat in Jurnalul Oficial 22L din 2018

Decizia 132/25-ian-2018 privind punerea în aplicare a Deciziei (PESC) 2015/1333 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Libia

publicat in Jurnalul Oficial 22L din 2018

Regulamentul 125/24-ian-2018 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful Vamal Comun

publicat in Jurnalul Oficial 22L din 2018