Rasfoire documente

Informare din 31-aug-2018 privind data intrării în vigoare a Protocolului la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Libaneză, pe de altă parte, pentru a ţine seama de aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 221L din 2018

Informare din 31-aug-2018 privind data intrării în vigoare a Protocolului la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Libaneză, pe de altă parte, pentru a se ţine seama de aderarea Republicii Croaţia la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 221L din 2018

Regulamentul 1210/30-aug-2018 privind preţul minim de vânzare pentru laptele praf degresat pentru a douăzeci şi treia invitaţie parţială de participare la licitaţie în cadrul procedurii de licitaţie deschise prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2080

publicat in Jurnalul Oficial 221L din 2018

Rectificare din 31-aug-2018 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/33 al Comisiei din 28 septembrie 2017 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare cu privire la formatul de prezentare standardizat al situaţiei comisioanelor şi simbolul comun al acesteia, în conformitate cu Directiva 2014/92/UE a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 221L din 2018

Rectificare din 31-aug-2018 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/34 al Comisiei din 28 septembrie 2017 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare privind formatul de prezentare standardizat al documentului de informare cu privire la comisioane şi simbolul comun al acestuia, în conformitate cu Directiva 2014/92/UE a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 221L din 2018

Rectificare din 31-aug-2018 la Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1109 a Comisiei din 1 august 2018 de reînnoire a autorizaţiei de introducere pe piaţă a produselor care conţin, constau în sau sunt fabricate din porumbul modificat genetic 59122 (DAS-59122-7) în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 221L din 2018

Rectificare din 31-aug-2018 la Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1110 din 3 august 2018 de autorizare a introducerii pe piaţă a produselor care conţin, constau în sau sunt fabricate din porumbul modificat genetic 1507 x 59122 x MON 810 x NK603 şi din porumbul modificat genetic obţinut din combinarea a două sau trei dintre evenimentele singulare 1507, 59122, MON 810 şi NK603 şi de abrogare a Deciziilor 2009/815/CE, 2010/428/UE şi 2010/432/UE

publicat in Jurnalul Oficial 221L din 2018