Rasfoire documente

Regulamentul 1145/07-iun-2018 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2017/891 în ceea ce priveşte organizaţiile de producători din sectorul fructelor şi legumelor

publicat in Jurnalul Oficial 208L din 2018

Regulamentul 1146/07-iun-2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/892 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sectorul fructelor şi legumelor şi sectorul fructelor şi legumelor prelucrate şi a Regulamentului (CE) nr. 606/2009 de stabilire a anumitor norme de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului în privinţa categoriilor de produse viticole, a practicilor oenologice şi a restricţiilor care se aplică acestora

publicat in Jurnalul Oficial 208L din 2018

Decizia 1147/10-aug-2018 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru tratarea deşeurilor, în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 208L din 2018

Decizia BCE/2018/21/10-aug-2018 privind eligibilitatea instrumentelor de natura datoriei tranzacţionabile emise sau garantate pe deplin de Republica Elenă şi de abrogare a Deciziei (UE) 2016/1041 ((UE) 2018/1148)

publicat in Jurnalul Oficial 208L din 2018

Recomandarea 1149/10-aug-2018 privind orientările neobligatorii pentru identificarea zonelor de conflict, a zonelor cu risc ridicat şi a altor riscuri aferente lanţului de aprovizionare în temeiul Regulamentului (UE) 2017/821 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 208L din 2018