Rasfoire documente

Decizia 1136/10-aug-2018 privind măsurile de diminuare a riscurilor, măsurile consolidate de biosecuritate şi sistemele de depistare timpurie în legătură cu riscurile pe care le prezintă păsările sălbatice de transmitere a virusurilor gripei aviare înalt patogene la păsările de curte

publicat in Jurnalul Oficial 205L din 2018

Regulamentul 1128/09-aug-2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1354/2011 privind deschiderea contingentelor tarifare anuale din Uniune pentru ovine şi caprine şi pentru carnea de oaie şi de capră

publicat in Jurnalul Oficial 205L din 2018

Regulamentul 1129/13-aug-2018 de aprobare a acetamipridului ca substanţă activă existentă destinată utilizării în produsele biocide din tipul de produs 18

publicat in Jurnalul Oficial 205L din 2018

Regulamentul 1130/13-aug-2018 de aprobare a cipermetrinului ca substanţă activă existentă destinată utilizării în produsele biocide din tipul de produs 18

publicat in Jurnalul Oficial 205L din 2018

Regulamentul 1131/13-aug-2018 de aprobare a penflufenului ca substanţă activă destinată utilizării în produsele biocide din tipul de produs 8

publicat in Jurnalul Oficial 205L din 2018

Regulamentul 1132/13-aug-2018 de autorizare a unei modificări a denumirii şi a cerinţelor specifice privind etichetarea alimentului nou zeaxantină sintetică în temeiul Regulamentului (UE) 2015/2283 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/2470 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 205L din 2018

Regulamentul 1133/13-aug-2018 de autorizare a introducerii pe piaţă a părţilor aeriene uscate ale speciei Hoodia parviflora ca aliment nou în temeiul Regulamentului (UE) 2015/2283 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/2470 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 205L din 2018

Decizia 1134/05-iul-2018 privind aplicabilitatea articolului 34 din Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în cazul contractelor atribuite pentru desfăşurarea de activităţi legate de furnizarea cu amănuntul a energiei electrice şi gazelor naturale în Republica Cehă

publicat in Jurnalul Oficial 205L din 2018

Decizia 1135/10-aug-2018 de instituire a tipului, formatului şi periodicităţii informaţiilor care sunt furnizate de către statele membre în scopul raportării cu privire la punerea în aplicare a Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind emisiile industriale

publicat in Jurnalul Oficial 205L din 2018

Decizia 1137/10-aug-2018 privind supravegherea, controalele fitosanitare şi măsurile care urmează să fie luate în ceea ce priveşte materialul de ambalaj pe bază de lemn utilizat pentru transportul mărfurilor originare din anumite ţări terţe

publicat in Jurnalul Oficial 205L din 2018