Rasfoire documente

Regulamentul 1115/10-aug-2018 privind punerea în aplicare a articolului 20 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2015/735 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Sudanul de Sud

publicat in Jurnalul Oficial 204L din 2018

Regulamentul 1116/10-aug-2018 de modificare a Regulamentului (UE) 2015/735 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Sudanul de Sud

publicat in Jurnalul Oficial 204L din 2018

Regulamentul 1117/10-aug-2018 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 401/2013 privind măsuri restrictive instituite împotriva Myanmar/Birmaniei

publicat in Jurnalul Oficial 204L din 2018

Regulamentul 1118/07-iun-2018 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2446 în ceea ce priveşte condiţiile pentru acordarea unei reduceri a nivelului garanţiei globale şi a unei exonerări de garanţie

publicat in Jurnalul Oficial 204L din 2018

Regulamentul 1119/31-iul-2018 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1178/2011 în ceea ce priveşte organizaţiile de pregătire declarate

publicat in Jurnalul Oficial 204L din 2018

Regulamentul 1120/10-aug-2018 de modificare a anexei I la Regulamentul (UE) nr. 605/2010 în ceea ce priveşte lista ţărilor terţe sau părţilor de ţări terţe din care este autorizată introducerea în Uniunea Europeană de loturi de lapte crud, de produse lactate, de colostru şi de produse pe bază de colostru

publicat in Jurnalul Oficial 204L din 2018

Regulamentul 1121/10-aug-2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/1518 al Comisiei de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de biomotorină originare din Statele Unite ale Americii în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 204L din 2018

Regulamentul 1122/10-aug-2018 de autorizare a introducerii pe piaţă a sării disodice de pirolochinolină chinonă ca aliment nou în temeiul Regulamentului (UE) 2015/2283 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/2470 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 204L din 2018

Regulamentul 1123/10-aug-2018 de autorizare a introducerii pe piaţă a clorurii de 1-metilnicotinamidă ca aliment nou în temeiul Regulamentului (UE) 2015/2283 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/2470 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 204L din 2018

Regulamentul 1124/10-aug-2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1210/2003 al Consiliului privind anumite restricţii specifice în relaţiile economice şi financiare cu Irak

publicat in Jurnalul Oficial 204L din 2018

Decizia (PESC) 2018/1125/10-aug-2018 de modificare a Deciziei (PESC) 2015/740 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Sudanul de Sud

publicat in Jurnalul Oficial 204L din 2018

Decizia (PESC) 2018/1126/10-aug-2018 de modificare a Deciziei 2013/184/PESC privind măsuri restrictive împotriva Myanmar/Birmaniei

publicat in Jurnalul Oficial 204L din 2018