Rasfoire documente

Decizia 1111/03-aug-2018 de autorizare a introducerii pe piaţă a produselor care conţin, constau în sau sunt fabricate din porumb modificat genetic MON 87427 x MON 89034 x NK603 (MON-87427-7 x MON-89034-3 x MON-00603-6) şi din porumbul modificat genetic obţinut din combinarea a două dintre evenimentele MON 87427, MON 89034 şi NK603 şi de abrogare a Deciziei 2010/420/UE

publicat in Jurnalul Oficial 203L din 2018

Decizia 1107/20-iul-2018 privind încheierea Acordului de parteneriat şi cooperare între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Irak, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 203L din 2018

Regulamentul 1108/07-mai-2018 de completare a Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European şi a Consiliului cu standarde tehnice de reglementare privind criteriile pentru desemnarea punctelor centrale de contact pentru emitenţii de monedă electronică şi prestatorii de servicii de plată, precum şi cu norme privind funcţiile acestora

publicat in Jurnalul Oficial 203L din 2018

Decizia 1112/03-aug-2018 de reînnoire a autorizaţiei de introducere pe piaţă a produselor care conţin, constau în sau sunt fabricate din porumbul modificat genetic GA21 (MON-00021-9) în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 203L din 2018

Decizia 1114/09-aug-2018 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre

publicat in Jurnalul Oficial 203L din 2018

Decizia 1110/03-aug-2018 de autorizare a introducerii pe piaţă a produselor care conţin, constau în sau sunt fabricate din porumbul modificat genetic 1507 x 59122 x MON 810 x NK603 şi din porumbul modificat genetic obţinut din combinarea a două sau trei dintre evenimentele singulare 1507, 59122, MON 810 şi NK603 şi de abrogare a Deciziilor 2009/815/CE, 2010/428/UE şi 2010/432/UE

publicat in Jurnalul Oficial 203L din 2018

Decizia 1109/03-aug-2018 de reînnoire a autorizaţiei de introducere pe piaţă a produselor care conţin, constau în sau sunt fabricate din porumbul modificat genetic 59122 (DAS-59122-7) în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 203L din 2018

Decizia 1113/03-aug-2018 de reînnoire a autorizaţiei de introducere pe piaţă a produselor alimentare şi a furajelor produse din sfeclă de zahăr modificată genetic H7-1 (KM-000H71-4), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 203L din 2018