Rasfoire documente

Regulamentul 1081/30-iul-2018 privind autorizarea unei noi utilizări a preparatului de Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) ca aditiv în hrana porcilor pentru îngrăşare (titularul autorizaţiei: Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, reprezentat de Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office)

publicat in Jurnalul Oficial 194L din 2018

Decizia 1/22-mar-2018 privind adoptarea regulamentului de procedură al Comitetului APE [2018/1088]

publicat in Jurnalul Oficial 194L din 2018

Decizia 1069/26-iul-2018 privind semnarea, în numele Uniunii, şi aplicarea provizorie a Protocolului privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană şi Republica Cote d'Ivoire (2018-2024)

publicat in Jurnalul Oficial 194L din 2018

Regulamentul 1070/26-iul-2018 de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1970 privind stabilirea, pentru anul 2018, a posibilităţilor de pescuit pentru anumite stocuri de peşte şi grupuri de stocuri de peste aplicabile în Marea Baltică

publicat in Jurnalul Oficial 194L din 2018

Regulamentul 1072/30-iul-2018 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 269/2014 privind măsuri restrictive în raport cu acţiunile care subminează sau ameninţă integritatea teritorială, suveranitatea şi independenţa Ucrainei

publicat in Jurnalul Oficial 194L din 2018

Regulamentul 1073/30-iul-2018 privind punerea în aplicare a articolului 21 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/44 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Libia

publicat in Jurnalul Oficial 194L din 2018

Regulamentul 1074/30-iul-2018 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/1509 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

publicat in Jurnalul Oficial 194L din 2018

Regulamentul 1075/27-iul-2018 de reînnoire a aprobării substanţei active Ampelomyces quisqualis tulpina AQ10, ca substanţă activă cu risc redus, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare, şi de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 194L din 2018

Regulamentul 1076/30-iul-2018 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 37/2010 în vederea clasificării substanţei izofluran în ceea ce priveşte limita maximă de reziduuri

publicat in Jurnalul Oficial 194L din 2018

Regulamentul 1077/30-iul-2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR)

publicat in Jurnalul Oficial 194L din 2018

Regulamentul 1078/30-iul-2018 de stabilire a informaţiilor tehnice pentru calcularea rezervelor tehnice şi a fondurilor proprii de bază în vederea efectuării raportării ce vizează datele de referinţă cuprinse între 30 iunie 2018 şi 29 septembrie 2018 în conformitate cu Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind accesul la activitate şi desfăşurarea activităţii de asigurare şi de reasigurare

publicat in Jurnalul Oficial 194L din 2018

Regulamentul 1079/30-iul-2018 privind autorizarea unui preparat de Bacillus subtilis DSM 28343 ca aditiv pentru hrana purceilor înţărcaţi (titularul autorizaţiei: Lactosan GmbH & Co. KG)

publicat in Jurnalul Oficial 194L din 2018

Regulamentul 1080/30-iul-2018 privind autorizarea preparatului de Bacillus subtilis DSM 29784 ca aditiv în hrana speciilor minore de păsări de curte pentru îngrăşare şi pentru ouat (titularul autorizaţiei: Adisseo France SAS)

publicat in Jurnalul Oficial 194L din 2018

Decizia (PESC) 2018/1082/30-iul-2018 de modificare a Deciziei (PESC) 2016/610 privind o misiune de instruire militară a Uniunii Europene în Republica Centrafricană

publicat in Jurnalul Oficial 194L din 2018

Decizia (PESC) 2018/1083/30-iul-2018 de modificare a Acţiunii comune 2008/851/PESC privind operaţia militară a Uniunii Europene în vederea unei contribuţii la descurajarea, prevenirea şi reprimarea actelor de piraterie şi de jaf armat din largul coastelor Somaliei

publicat in Jurnalul Oficial 194L din 2018

Decizia (PESC) 2018/1085/30-iul-2018 de modificare a Deciziei 2014/145/PESC privind măsuri restrictive în raport cu acţiunile care subminează sau ameninţă integritatea teritorială, suveranitatea şi independenţa Ucrainei

publicat in Jurnalul Oficial 194L din 2018

Decizia (PESC) 2018/1086/30-iul-2018 privind punerea în aplicare a Deciziei (PESC) 2015/1333 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Libia

publicat in Jurnalul Oficial 194L din 2018

Decizia (PESC) 2018/1087/30-iul-2018 de modificare a Deciziei (PESC) 2016/849 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

publicat in Jurnalul Oficial 194L din 2018

Protocol din 16-mar-2018 privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană şi Republica Cote d'Ivoire (2018-2024)

publicat in Jurnalul Oficial 194L din 2018

Regulamentul 1071/30-iul-2018 privind punerea în aplicare a articolului 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 privind măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane şi entităţi în vederea combaterii terorismului şi de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/468

publicat in Jurnalul Oficial 194L din 2018

Decizia (PESC) 2018/1084/30-iul-2018 de actualizare a listei persoanelor, grupurilor şi entităţilor cărora li se aplică articolele 2, 3 şi 4 din Poziţia comună 2001/931/PESC privind aplicarea de măsuri specifice pentru combaterea terorismului şi de abrogare a Deciziei (PESC) 2018/475

publicat in Jurnalul Oficial 194L din 2018