Rasfoire documente

Regulamentul 1063/16-mai-2018 de modificare şi de rectificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2446 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele detaliate ale anumitor dispoziţii ale Codului vamal al Uniunii

publicat in Jurnalul Oficial 192L din 2018

Regulamentul 1064/25-iul-2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95 în ceea ce priveşte stabilirea preţurilor reprezentative în sectorul cărnii de pasăre şi în cel al ouălor, precum şi pentru ovalbumină

publicat in Jurnalul Oficial 192L din 2018

Regulamentul 1065/27-iul-2018 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1178/2011 în ceea ce priveşte validarea automată a licenţelor de echipaj de zbor eliberate în Uniune şi pregătirea pentru decolare şi aterizare

publicat in Jurnalul Oficial 192L din 2018

Regulamentul 1066/27-iul-2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1210/2003 al Consiliului privind anumite restricţii specifice în relaţiile economice şi financiare cu Irak

publicat in Jurnalul Oficial 192L din 2018

Decizia 1067/26-iul-2018 de modificare a Deciziei 2011/163/UE privind aprobarea planurilor prezentate de ţări terţe în conformitate cu articolul 29 din Directiva 96/23/CE a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 192L din 2018

Decizia 1068/27-iul-2018 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre

publicat in Jurnalul Oficial 192L din 2018

Rectificare din 30-iul-2018 la Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 al Comisiei din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele detaliate ale anumitor dispoziţii ale Codului vamal al Uniunii

publicat in Jurnalul Oficial 192L din 2018