Rasfoire documente

Rectificare din 27-iul-2018 la Decizia 2013/255/PESC a Consiliului din 31 mai 2013 privind măsuri restrictive împotriva Siriei

publicat in Jurnalul Oficial 190L din 2018

Regulamentul 1059/24-iul-2018 de interzicere a pescuitului de uvă şi capturi accidentale asociate în apele Uniunii din zona 2R de gestionare a uvei de către navele care arborează pavilionul Danemarcei

publicat in Jurnalul Oficial 190L din 2018

Regulamentul 1060/26-iul-2018 de reînnoire a aprobării substanţei active trifloxistrobin în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare, şi de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 190L din 2018

Regulamentul 1061/26-iul-2018 de reînnoire a aprobării substanţei active carfentrazon-etil în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare, şi de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 190L din 2018

Decizia 1062/16-iul-2018 privind poziţia care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt CETA instituit prin Acordul economic şi comercial cuprinzător dintre Canada, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de altă parte, în ceea ce priveşte adoptarea regulamentului de procedură al Comitetului mixt CETA şi al comitetelor specializate

publicat in Jurnalul Oficial 190L din 2018

Rectificare din 27-iul-2018 la Regulamentul (UE) nr. 36/2012 al Consiliului din 18 ianuarie 2012 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Siria şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 442/2011

publicat in Jurnalul Oficial 190L din 2018