Rasfoire documente

Informare din 26-iul-2018 privind intrarea în vigoare a Acordului dintre Uniunea Europeană şi Confederaţia Elveţiană privind normele suplimentare referitoare la Instrumentul de sprijin financiar pentru frontiere externe şi vize, în cadrul Fondului pentru securitate internă, pentru perioada 2014-2020

publicat in Jurnalul Oficial 189L din 2018

Decizia 1047/16-iul-2018 privind semnarea, în numele Uniunii, a Acordului de parteneriat şi cooperare dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Singapore, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 189L din 2018

Regulamentul 1048/18-iul-2018 de stabilire a cerinţelor de utilizare a spaţiului aerian şi a unor proceduri de operare în ceea ce priveşte navigaţia bazată pe performanţe

publicat in Jurnalul Oficial 189L din 2018

Regulamentul 1049/25-iul-2018 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 189L din 2018

Decizia 1050/16-iul-2018 de numire a şase membri şi a patru supleanţi, propuşi de Regatul Unit, în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 189L din 2018

Decizia 55/05-iun-2018 referitoare la includerea unor organisme de evaluare a conformităţii în anexa sectorială privind compatibilitatea electromagnetică [2018/1051]

publicat in Jurnalul Oficial 189L din 2018

Decizia 56/05-iun-2018 referitoare la includerea unor organisme de evaluare a conformităţii în anexa sectorială privind compatibilitatea electromagnetică [2018/1052]

publicat in Jurnalul Oficial 189L din 2018

Decizia 57/05-iun-2018 referitoare la includerea unor organisme de evaluare a conformităţii în anexa sectorială privind compatibilitatea electromagnetică [2018/1053]

publicat in Jurnalul Oficial 189L din 2018

Decizia 58/05-iun-2018 referitoare la includerea unor organisme de evaluare a conformităţii în anexa sectorială privind compatibilitatea electromagnetică [2018/1054]

publicat in Jurnalul Oficial 189L din 2018

Decizia 59/05-iun-2018 referitoare la includerea unor organisme de evaluare a conformităţii în anexa sectorială privind compatibilitatea electromagnetică [2018/1055]

publicat in Jurnalul Oficial 189L din 2018

Decizia 60/05-iun-2018 referitoare la includerea unor organisme de evaluare a conformităţii în anexa sectorială privind compatibilitatea electromagnetică [2018/1056]

publicat in Jurnalul Oficial 189L din 2018

Decizia 61/05-iun-2018 referitoare la includerea unor organisme de evaluare a conformităţii în anexa sectorială privind compatibilitatea electromagnetică [2018/1057]

publicat in Jurnalul Oficial 189L din 2018

Decizia 62/05-iun-2018 referitoare la includerea unor organisme de evaluare a conformităţii în anexa sectorială privind compatibilitatea electromagnetică şi în anexa sectorială privind echipamentele de telecomunicaţii [2018/1058]

publicat in Jurnalul Oficial 189L din 2018