Rasfoire documente

Decizia 1030/13-iul-2018 privind încheierea Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană şi Noua Zeelandă în temeiul articolului XXIV alineatul (6) şi al articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife şi Comerţ (GATT) din 1994 referitor la modificarea concesiilor din lista de angajamente a Republicii Croaţia în cursul procesului său de aderare la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 185L din 2018

Regulamentul 1032/20-iul-2018 de autorizare a unei prelungiri a utilizării uleiului extras din microalgele Schizochytrium sp. ca aliment nou în temeiul Regulamentului (UE) 2015/2283 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/2470 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 185L din 2018

Regulamentul 1033/20-iul-2018 de modificare pentru a 288-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu ISIL (Da'esh) şi cu organizaţia Al-Qaida

publicat in Jurnalul Oficial 185L din 2018

Decizia 1034/16-iul-2018 privind poziţia care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul comitetului mixt instituit în temeiul Acordului privind transportul internaţional ocazional de călători cu autocare şi autobuze (Acordul Interbus), în ceea ce priveşte proiectul de decizie nr. x/xxxx a comitetului respectiv

publicat in Jurnalul Oficial 185L din 2018

Decizia 1035/16-iul-2018 privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce priveşte datele ADN în Croaţia

publicat in Jurnalul Oficial 185L din 2018

Decizia 1036/19-iul-2018 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre

publicat in Jurnalul Oficial 185L din 2018

Decizia 1037/20-iul-2018 de încheiere a procedurii antidumping vizând importurile de ferocrom cu conţinut scăzut de carbon originar din Republica Populară Chineză, din Federaţia Rusă şi din Turcia

publicat in Jurnalul Oficial 185L din 2018

Acord din 13-mar-2018 sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană şi Noua Zeelandă în temeiul articolului XXIV alineatul (6) şi al articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife şi Comerţ (GATT) din 1994 referitor la modificarea concesiilor din lista de angajamente a Republicii Croaţia în cursul procesului său de aderare la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 185L din 2018

Decizia 1031/13-iul-2018 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Acordului privind statutul între Uniunea Europeană şi Republica Albania referitor la acţiunile desfăşurate de Agenţia Europeană pentru Poliţia de Frontieră şi Garda de Coastă în Republica Albania

publicat in Jurnalul Oficial 185L din 2018