Rasfoire documente

Decizia 1021/18-iul-2018 privind adoptarea unor standarde şi formate tehnice necesare pentru funcţionarea corelării automate prin intermediul platformei IT comune, utilizând clasificarea europeană şi interoperabilitatea între sistemele naţionale şi clasificarea europeană

publicat in Jurnalul Oficial 183L din 2018

Decizia 154/06-iul-2018 de modificare a anexei XI (Comunicaţii electronice, servicii audiovizuale şi societatea informaţională) şi a Protocolului 37 (care cuprinde lista prevăzută la articolul 101) la Acordul privind SEE [2018/1022]

publicat in Jurnalul Oficial 183L din 2018

Rectificare din 19-iul-2018 la Regulamentul (UE) 2018/978 al Comisiei din 9 iulie 2018 de modificare a anexelor II şi III la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind produsele cosmetice

publicat in Jurnalul Oficial 183L din 2018

Regulamentul 1017/18-iul-2018 de modificare a Regulamentelor de punere în aplicare (UE) 2017/366 şi (UE) 2017/367 de instituire a unei taxe compensatorii şi antidumping definitive la importurile de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin şi componentele lor cheie (şi anume celule) originare sau expediate din Republica Populară Chineză şi a Regulamentelor de punere în aplicare (UE) 2016/184 şi (UE) 2016/185 de extindere a taxei compensatorii şi a taxei antidumping definitive la importurile de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin şi componentele lor cheie (şi anume celule) originare sau expediate din Republica Populară Chineză la importurile de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin şi componentele lor cheie (şi anume celule) expediate din Malaysia şi din Taiwan, indiferent dacă au fost sau nu declarate ca fiind originare din Malaysia sau din Taiwan

publicat in Jurnalul Oficial 183L din 2018

Regulamentul 1018/18-iul-2018 de autorizare a unei prelungiri a utilizării drojdiei pentru panificaţie tratate cu UV (Saccharomyces cerevisiae) ca aliment nou în temeiul Regulamentului (UE) 2015/2283 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/2470 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 183L din 2018

Regulamentul 1019/18-iul-2018 privind nereînnoirea aprobării substanţei active oxasulfuron, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare, şi de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 183L din 2018

Decizia 1020/18-iul-2018 privind adoptarea şi actualizarea listei de aptitudini, competenţe şi ocupaţii din clasificarea europeană în scopul corelării automate prin intermediul platformei IT comune EURES

publicat in Jurnalul Oficial 183L din 2018