Rasfoire documente

Regulamentul 1009/17-iul-2018 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/1509 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

publicat in Jurnalul Oficial 181L din 2018

Regulamentul 1010/13-iul-2018 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [''Radicchio Variegato di Castelfranco'' (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 181L din 2018

Regulamentul 1011/17-iul-2018 de autorizare a unei extinderi a nivelurilor de utilizare a ciupercilor tratate cu ultraviolete ca aliment nou în temeiul Regulamentului (UE) 2015/2283 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/2470 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 181L din 2018

Regulamentul 1012/17-iul-2018 de instituire a unei taxe antidumping provizorii la importurile de biciclete electrice originare din Republica Populară Chineză şi de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/671

publicat in Jurnalul Oficial 181L din 2018

Decizia (UE, Euratom) 2018/1014/13-iul-2018 de numire a unui membru, propus de Republica Austria, în cadrul Comitetului Economic şi Social European

publicat in Jurnalul Oficial 181L din 2018

Decizia 1015/13-iul-2018 de numire a doi membri şi a trei supleanţi, propuşi de Marele Ducat al Luxemburgului, în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 181L din 2018

Decizia (PESC) 2018/1016/17-iul-2018 privind punerea în aplicare a Deciziei (PESC) 2016/849 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

publicat in Jurnalul Oficial 181L din 2018

Regulamentul 1013/17-iul-2018 de impunere a unor măsuri de salvgardare provizorii cu privire la importurile de anumite produse siderurgice

publicat in Jurnalul Oficial 181L din 2018