Rasfoire documente

Decizia 1008/16-iul-2018 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre

publicat in Jurnalul Oficial 180L din 2018

Regulamentul 1002/16-iul-2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/1153 pentru clarificarea şi simplificarea procedurii de corelare şi pentru adaptarea acestuia la modificările aduse Regulamentului (UE) 2017/1151

publicat in Jurnalul Oficial 180L din 2018

Regulamentul 1003/16-iul-2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/1152 pentru clarificarea şi simplificarea procedurii de corelare şi pentru adaptarea acestuia la modificările aduse Regulamentului (UE) 2017/1151

publicat in Jurnalul Oficial 180L din 2018

Decizia (PESC) 2018/1004/03-iul-2018 de prelungire a mandatului şefului Misiunii de Asistenţă la Frontieră a Uniunii Europene pentru punctul de trecere Rafah (EU BAM Rafah) (EU BAM Rafah/1/2018)

publicat in Jurnalul Oficial 180L din 2018

Decizia (PESC) 2018/1005/03-iul-2018 de prelungire a mandatului şefului Misiunii de Poliţie a Uniunii Europene pentru teritoriile palestiniene (EUPOL COPPS) (EUPOL C0PPS/1/2018)

publicat in Jurnalul Oficial 180L din 2018

Decizia 1007/25-apr-2018 de completare a Directivei 2009/42/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte lista porturilor şi de abrogare a Deciziei 2008/861/CE a Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 180L din 2018

Regulamentul 1001/16-iul-2018 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Republica Maldivelor

publicat in Jurnalul Oficial 180L din 2018

Decizia (PESC) 2018/1006/16-iul-2018 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Republica Maldivelor

publicat in Jurnalul Oficial 180L din 2018