Rasfoire documente

Decizia (UE, Euratom) 2018/994/13-iul-2018 de modificare a Actului privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct, anexat la Decizia 76/787/CECO, CEE, Euratom a Consiliului din 20 septembrie 1976

publicat in Jurnalul Oficial 178L din 2018

Regulamentul 995/12-iul-2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/2080 în ceea ce priveşte perioadele de depunere a ofertelor

publicat in Jurnalul Oficial 178L din 2018

Regulamentul 996/12-iul-2018 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate ''Limone Femminello del Gargano'' (IGP)

publicat in Jurnalul Oficial 178L din 2018

Decizia (PESC) 2018/997/13-iul-2018 de modificare a Deciziei 2012/392/PESC privind misiunea PSAC a Uniunii Europene în Niger (EUCAP Sahel Niger)

publicat in Jurnalul Oficial 178L din 2018

Decizia 998/12-iul-2018 de modificare a anexei I la Decizia 2009/177/CE în ceea ce priveşte statutul Croaţiei cu privire la boala provocată de virusul herpetic al crapului koi (KHV) şi al Finlandei cu privire la necroza hematopoietică infecţioasă (NHI), lista zonelor din Irlanda indemne de Bonamia ostreae, lista zonelor din Regatul Unit indemne de Marteilia refringens, şi de modificare a anexei I la Decizia 2010/221/UE în ceea ce priveşte lista zonelor din Regatul Unit indemne de virusul herpetic al stridiilor 1 µvar (OsHV-1 µVar)

publicat in Jurnalul Oficial 178L din 2018