Rasfoire documente

Regulamentul 977/04-apr-2018 de rectificare a versiunii în limba bulgară a Regulamentului delegat (UE) 2017/653 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1286/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului privind documentele cu informaţii esenţiale referitoare la produsele de investiţii individuale structurate şi bazate pe asigurări (PRIIP), prin stabilirea unor standarde tehnice de reglementare privind modul de prezentare, conţinutul, revizuirea şi modificarea documentelor cu informaţii esenţiale, precum şi condiţiile de îndeplinire a cerinţei de a furniza astfel de documente

publicat in Jurnalul Oficial 176L din 2018

Regulamentul 979/11-iul-2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1210/2003 al Consiliului privind anumite restricţii specifice în relaţiile economice şi financiare cu Irak

publicat in Jurnalul Oficial 176L din 2018

Regulamentul 980/11-iul-2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 815/2012 în ceea ce priveşte schimbul de informaţii între statele membre pentru a identifica persoanele impozabile care utilizează regimul non-UE

publicat in Jurnalul Oficial 176L din 2018

Regulamentul 981/11-iul-2018 de modificare a listei unităţilor din Brazilia din care sunt autorizate importurile în Uniune de produse pescăreşti destinate consumului uman

publicat in Jurnalul Oficial 176L din 2018

Regulamentul 982/11-iul-2018 privind autorizarea unui preparat de acid benzoic, formiat de calciu şi acid fumaric ca aditiv pentru hrana puilor pentru îngrăşare şi a puicuţelor pentru ouat (titularul autorizaţiei: Novus Europe N.A./S.V.)

publicat in Jurnalul Oficial 176L din 2018

Regulamentul 983/11-iul-2018 privind autorizarea acidului benzoic ca aditiv pentru hrana speciilor minore de porcine pentru îngrăşare şi pentru reproducere (titularul autorizaţiei: DSM Nutritional Products Sp. z o. o.)

publicat in Jurnalul Oficial 176L din 2018

Decizia 1/03-mai-2018 în ceea ce priveşte modificarea anexei XXVI la Acordul de asociere între Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte [2018/984]

publicat in Jurnalul Oficial 176L din 2018

Regulamentul 978/09-iul-2018 de modificare a anexelor II şi III la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind produsele cosmetice

publicat in Jurnalul Oficial 176L din 2018