Rasfoire documente

Regulamentul 967/26-apr-2018 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 907/2014 în ceea ce priveşte nerespectarea termenelor de plată şi în ceea ce priveşte cursul de schimb aplicabil la întocmirea declaraţiilor de cheltuieli

publicat in Jurnalul Oficial 174L din 2018

Regulamentul 968/30-apr-2018 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1143/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului referitor la evaluarea riscurilor în ceea ce priveşte speciile alogene invazive

publicat in Jurnalul Oficial 174L din 2018

Regulamentul 969/09-iul-2018 de modificare a anexei V la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele referitoare la eliminarea materialelor cu riscuri specificate provenind de la rumegătoarele mici

publicat in Jurnalul Oficial 174L din 2018

Directiva 970/18-apr-2018 de modificare a anexelor II, III şi V la Directiva (UE) 2016/1629 a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a cerinţelor tehnice pentru navele de navigaţie interioară

publicat in Jurnalul Oficial 174L din 2018

Decizia 971/09-iul-2018 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre

publicat in Jurnalul Oficial 174L din 2018

Rectificare din 10-iul-2018 la Regulamentul (UE) 2018/683 al Comisiei din 4 mai 2018 de instituire a unei taxe antidumping provizorii la importurile de anumite tipuri de anvelope pneumatice, noi sau reşapate, din cauciuc, de tipul celor utilizate pentru autobuze sau camioane, cu un indice de sarcină de peste 121, originare din Republica Populară Chineză, şi de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/163

publicat in Jurnalul Oficial 174L din 2018

Decizia 966/06-iul-2018 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Acordului între Uniunea Europeană şi Japonia pentru un parteneriat economic

publicat in Jurnalul Oficial 174L din 2018