Rasfoire documente

Regulamentul 81/16-ian-2018 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 16L din 2018

Regulamentul 82/19-ian-2018 de rectificare a Regulamentului (CE) nr. 891/2009 privind deschiderea şi gestionarea anumitor contingente tarifare comunitare în sectorul zahărului

publicat in Jurnalul Oficial 16L din 2018

Regulamentul 83/19-ian-2018 de modificare a anexei I la Regulamentul (UE) nr. 605/2010 în ceea ce priveşte lista de ţări terţe sau părţi ale acestora din care este autorizată introducerea în Uniunea Europeană a transporturilor de lapte crud, produse lactate, colostru şi produse pe bază de colostru

publicat in Jurnalul Oficial 16L din 2018

Regulamentul 84/19-ian-2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce priveşte prelungirea perioadelor de aprobare a substanţelor active clorpirifos, clorpirifos-metil, clotianidin, compuşi de cupru, dimoxistrobin, mancozeb, mecoprop-p, metiram, oxamil, petoxamid, propiconazol, propineb, propizamid, piraclostrobin şi zoxamid

publicat in Jurnalul Oficial 16L din 2018

Decizia 85/18-ian-2018 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2016/715 de stabilire a unor măsuri privind anumite fructe originare din anumite ţări terţe în vederea împiedicării introducerii şi răspândirii în Uniune a organismului dăunător Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa

publicat in Jurnalul Oficial 16L din 2018

Decizia 86/19-ian-2018 privind anumite măsuri de protecţie vizând pesta porcină africană în România

publicat in Jurnalul Oficial 16L din 2018