Rasfoire documente

Decizia 948/25-iun-2018 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului dintre Uniunea Europeană şi Islanda privind normele suplimentare referitoare la Instrumentul de sprijin financiar pentru frontiere externe şi vize, în cadrul Fondului pentru securitate internă, pentru perioada 2014-2020

publicat in Jurnalul Oficial 167L din 2018

Regulamentul 949/03-iul-2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1235/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte regimul de import al produselor ecologice din ţări terţe

publicat in Jurnalul Oficial 167L din 2018

Decizia 950/03-iul-2018 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre

publicat in Jurnalul Oficial 167L din 2018

Recomandarea 951/22-iun-2018 privind standardele aplicabile organismelor de promovare a egalităţii

publicat in Jurnalul Oficial 167L din 2018

Rectificare din 04-iul-2018 la Regulamentul (UE) 2016/1103 al Consiliului din 24 iunie 2016 de punere în aplicare a unei cooperări consolidate în domeniul competenţei, al legii aplicabile şi al recunoaşterii şi executării hotărârilor judecătoreşti în materia regimurilor matrimoniale

publicat in Jurnalul Oficial 167L din 2018

Rectificare din 04-iul-2018 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/774 al Consiliului din 28 mai 2018 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 36/2012 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Siria

publicat in Jurnalul Oficial 167L din 2018

Rectificare din 04-iul-2018 la Decizia (PESC) 2018/778 a Consiliului din 28 mai 2018 de modificare a Deciziei 2013/255/PESC privind măsuri restrictive împotriva Siriei

publicat in Jurnalul Oficial 167L din 2018