Rasfoire documente

Regulamentul 938/20-iun-2018 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [''Choucroute d'Alsace'' (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 166L din 2018

Regulamentul 939/26-iun-2018 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [''Cidre Cotentin''/''Cotentin'' (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 166L din 2018

Regulamentul 940/27-iun-2018 de interzicere a pescuitului de ton roşu în Oceanul Atlantic, la est de meridianul de 45° V, şi în Marea Mediterană de către navele care arborează pavilionul Greciei

publicat in Jurnalul Oficial 166L din 2018

Regulamentul 941/02-iul-2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 669/2009 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte controalele oficiale consolidate efectuate asupra importurilor de anumite produse de hrană pentru animale şi alimentare de origine neanimală şi a Regulamentului (UE) nr. 885/2014 de punere în aplicare al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 166L din 2018

Decizia (PESC) 2018/942/29-iun-2018 de modificare a Deciziei 2013/354/PESC privind Misiunea de Poliţie a Uniunii Europene pentru teritoriile palestiniene (EUPOL COPPS)

publicat in Jurnalul Oficial 166L din 2018

Decizia (PESC) 2018/943/29-iun-2018 de modificare a Acţiunii comune 2005/889/PESC privind instituirea Misiunii de Asistenţă la Frontieră a Uniunii Europene pentru punctul de trecere Rafah (EU BAM Rafah)

publicat in Jurnalul Oficial 166L din 2018

Decizia 1/12-iun-2018 A COMITETULUI PENTRU TRANSPORTURI TERESTRE COMUNITATE/ ELVEŢIA de modificare a anexei 1 la Acordul dintre Comunitatea Europeană şi Confederaţia Elveţiană privind transportul rutier şi feroviar de mărfuri şi călători [2018/944]

publicat in Jurnalul Oficial 166L din 2018