Rasfoire documente

Decizia 929/25-iun-2018 privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului dintre Uniunea Europeană şi Confederaţia Elveţiană privind normele suplimentare referitoare la Instrumentul de sprijin financiar pentru frontiere externe şi vize, în cadrul Fondului pentru securitate internă, pentru perioada 2014-2020

publicat in Jurnalul Oficial 165L din 2018

Acord din 15-mar-2018 între Uniunea Europeană şi Confederaţia Elveţiană privind normele suplimentare referitoare la Instrumentul de sprijin financiar pentru frontiere externe şi vize, în cadrul Fondului pentru securitate internă, pentru perioada 2014-2020

publicat in Jurnalul Oficial 165L din 2018

Regulamentul 930/19-iun-2018 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [''Pitina'' (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 165L din 2018

Regulamentul 931/28-iun-2018 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de acid oxalic originar din India şi din Republica Populară Chineză în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 165L din 2018

Regulamentul 932/29-iun-2018 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 582/2011 în ceea ce priveşte dispoziţiile privind încercarea cu ajutorul sistemelor portabile de măsurare a emisiilor (PEMs) şi cerinţele pentru omologarea de tip a unei game de carburanţi universali

publicat in Jurnalul Oficial 165L din 2018

Directiva 933/29-iun-2018 de rectificare a versiunii în limba germană a Directivei 2006/126/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind permisele de conducere

publicat in Jurnalul Oficial 165L din 2018

Decizia 934/25-iun-2018 privind punerea în aplicare a dispoziţiilor rămase ale acquis-ului Schengen referitoare la Sistemul de informaţii Schengen în Republica Bulgaria şi în România

publicat in Jurnalul Oficial 165L din 2018

Decizia 935/28-iun-2018 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2014/88/UE de suspendare temporară a importurilor din Bangladesh de produse alimentare care conţin sau constau în frunze de betel (''Piper Betle''), în ceea ce priveşte perioada sa de aplicare

publicat in Jurnalul Oficial 165L din 2018

Decizia 936/29-iun-2018 de autorizare a statelor membre să adopte anumite derogări în temeiul Directivei 2008/68/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind transportul interior de mărfuri periculoase

publicat in Jurnalul Oficial 165L din 2018