Rasfoire documente

Informare din 29-iun-2018 cu privire la intrarea în vigoare a Acordului de cooperare ştiinţifică şi tehnologică dintre Uniunea Europeană şi Republica Libaneză de stabilire a clauzelor şi condiţiilor privind participarea Republicii Libaneze la Parteneriatul în domeniul cercetării şi inovării în zona mediteraneeană (PRIMA)

publicat in Jurnalul Oficial 164L din 2018

Regulamentul 919/27-iun-2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95 în ceea ce priveşte stabilirea preţurilor reprezentative în sectorul cărnii de pasăre şi în cel al ouălor, precum şi pentru ovalbumină

publicat in Jurnalul Oficial 164L din 2018

Regulamentul 920/28-iun-2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 180/2014 în ceea ce priveşte anumite dispoziţii privind controalele, notificările şi raportarea anuală, precum şi privind modificările programelor POSEI

publicat in Jurnalul Oficial 164L din 2018

Regulamentul 921/28-iun-2018 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de acid tartric originar din Republica Populară Chineză în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 164L din 2018

Regulamentul 922/28-iun-2018 de derogare de la Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 al Consiliului în ceea ce priveşte distanţa minimă faţă de coastă şi adâncimea minimă a mării pentru năvoadele de navă utilizate pentru pescuitul uvei (Gymnammodytes cicerelus şi G. semisquamatus) şi al guvizilor (Aphia minuta şi Crystalogobius linearis) în anumite ape teritoriale ale Spaniei (Catalonia)

publicat in Jurnalul Oficial 164L din 2018

Decizia 923/22-iun-2018 de stabilire a faptului că România nu a luat măsuri eficace în urma Recomandării Consiliului din 5 decembrie 2017

publicat in Jurnalul Oficial 164L din 2018

Decizia 924/22-iun-2018 de abrogare a Deciziei 2009/414/CE privind existenţa unui deficit excesiv în Franţa

publicat in Jurnalul Oficial 164L din 2018

Decizia 926/26-iun-2018 de numire a unui membru, propus de Regatul Spaniei, în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 164L din 2018

Decizia 927/27-iun-2018 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2015/789 privind măsuri de prevenire a introducerii în Uniune şi a răspândirii în interiorul acesteia a Xylella fastidiosa (Wells et al.)

publicat in Jurnalul Oficial 164L din 2018

Decizia 928/28-iun-2018 de încheiere a procedurii de redeschidere a anchetei privind hotărârile în cauzele conexate C-186/14 P şi C-193/14 P cu privire la Regulamentul (CE) nr. 926/2009 al Consiliului de instituire a unei taxe antidumping definitive şi de percepere definitivă a taxei provizorii instituite la importurile anumitor ţevi şi tuburi fără sudură, din fier sau oţel, originare din Republica Populară Chineză şi Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2272 al Comisiei de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de anumite ţevi şi tuburi fără sudură din fier sau oţel originare din Republica Populară Chineză, în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 164L din 2018

Rectificare din 29-iun-2018 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/583 al Comisiei din 16 aprilie 2018 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [''Lough Neah Pollan'' (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 164L din 2018

Decizia (PESC) 2018/925/26-iun-2018 privind numirea comandantului forţei UE pentru operaţia militară a Uniunii Europene în vederea unei contribuţii la descurajarea, prevenirea şi reprimarea actelor de piraterie şi de jaf armat din largul coastelor Somaliei (Atalanta) şi de abrogare a Deciziei (PESC) 2018/522 (ATALANTA/2/2018)

publicat in Jurnalul Oficial 164L din 2018