Rasfoire documente

Regulamentul 915/25-iun-2018 de modificare a Regulamentului (UE) 2018/120 în ceea ce priveşte anumite posibilităţi de pescuit

publicat in Jurnalul Oficial 163L din 2018

Regulamentul 916/27-iun-2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 181/2014 în ceea ce priveşte anumite dispoziţii privind controalele, notificările şi raportarea anuală, precum şi privind modificările programului pentru insulele mici din Marea Egee

publicat in Jurnalul Oficial 163L din 2018

Regulamentul 917/27-iun-2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce priveşte prelungirea perioadelor de aprobare a substanţelor active alfa-cipermetrin, beflubutamid, benalaxil, bentiavalicarb, bifenazat, boscalid, bromoxinil, captan, carvonă, clorprofam, ciazofamid, desmedifam, dimetoat, dimetomorf, diquat, etefon, etoprofos, etoxazol, famoxadon, fenamidon, fenamifos, flumioxazin, fluoxastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanat, Gliocladium catenulatum tulpina: J1446, izoxaflutol, metalaxil-m, metiocarb, metoxifenozid, metribuzin, milbemectină, oxasulfuron, Paecilomyces lilacinus tulpina 251, fenmedifam, fosmet, pirimifos-metil, propamocarb, protioconazol, pimetrozină şi s-metolaclor

publicat in Jurnalul Oficial 163L din 2018

Decizia 918/22-iun-2018 prin care Germania şi Polonia sunt autorizate să adopte o măsură specială de derogare de la articolul 5 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

publicat in Jurnalul Oficial 163L din 2018

Actul din 28-iun-2018 RETRAGEREA DECLARAŢIEI ŢĂRILOR DE JOS FĂCUTĂ ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 28 DIN DECIZIA-CADRU 2008/909/JAI

publicat in Jurnalul Oficial 163L din 2018