Rasfoire documente

Decizia 889/04-iun-2018 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Convenţiei Consiliului Europei privind prevenirea terorismului

publicat in Jurnalul Oficial 159L din 2018

Conventie din 16-mai-2005 CONSILIULUI EUROPEI PRIVIND PREVENIREA TERORISMULUI

publicat in Jurnalul Oficial 159L din 2018

Decizia 890/04-iun-2018 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului adiţional la Convenţia Consiliului Europei privind prevenirea terorismului

publicat in Jurnalul Oficial 159L din 2018

Protocol Aditional din 22-oct-2015 LA CONVENŢIA CONSILIULUI EUROPEI PRIVIND PREVENIREA TERORISMULUI

publicat in Jurnalul Oficial 159L din 2018

Regulamentul 891/21-iun-2018 de stabilire, pentru anul 2018, a plafoanelor bugetare aplicabile anumitor scheme de sprijin direct prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 159L din 2018

Regulamentul 892/21-iun-2018 privind preţul minim de vânzare pentru laptele praf degresat pentru a douăzeci şi una invitaţie parţială de participare la licitaţie în cadrul procedurii de licitaţie deschise prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2080

publicat in Jurnalul Oficial 159L din 2018

Decizia 893/18-iun-2018 privind poziţia care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt al SEE cu privire la modificarea anexei XI (Comunicaţii electronice, servicii audiovizuale şi societatea informaţională) şi a Protocolului 37 care cuprinde lista prevăzută la articolul 101 la Acordul privind SEE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

publicat in Jurnalul Oficial 159L din 2018

Decizia 894/21-iun-2018 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 privind măsurile de protecţie vizând focarele de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre

publicat in Jurnalul Oficial 159L din 2018