Rasfoire documente

Regulamentul 878/18-iun-2018 de adoptare a listei statelor membre sau a părţilor din teritoriile statelor membre care respectă normele pentru clasificarea pe categorii stabilite la articolul 2 alineatele (2) şi (3) din Regulamentul delegat (UE) 2018/772 privind aplicarea unor măsuri sanitare preventive pentru controlul infecţiei cu Echinococcus multilocularis la câini

publicat in Jurnalul Oficial 155L din 2018

Decizia (UE, Euratom) 2018/879/13-iun-2018 de numire a unor judecători în cadrul Curţii de Justiţie

publicat in Jurnalul Oficial 155L din 2018

Decizia (PESC) 2018/880/18-iun-2018 de modificare a Deciziei 2014/386/PESC privind măsuri restrictive ca răspuns la anexarea ilegală a Crimeei şi Sevastopolului

publicat in Jurnalul Oficial 155L din 2018

Decizia 881/18-iun-2018 prin care se solicită Comisiei să prezinte un studiu privind opţiunile Uniunii pentru a răspunde constatărilor privind cauza ACCC/C/2008/32 ale Comitetului pentru examinarea respectării dispoziţiilor Convenţiei de la Aarhus şi, dacă este cazul, având în vedere rezultatele studiului, o propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr 1367/2006

publicat in Jurnalul Oficial 155L din 2018

Decizia (PESC) 2018/882/18-iun-2018 privind primirea temporară a anumitor palestinieni de către state membre ale Uniunii Europene şi de modificare a Poziţiei comune 2002/400/PESC

publicat in Jurnalul Oficial 155L din 2018

Decizia 883/18-iun-2018 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre

publicat in Jurnalul Oficial 155L din 2018