Rasfoire documente

Regulamentul 870/14-iun-2018 privind punerea în aplicare a articolului 21 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/44 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Libia

publicat in Jurnalul Oficial 152L din 2018

Regulamentul 871/14-iun-2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 474/2006 în ceea ce priveşte lista transportatorilor aerieni care fac obiectul unei interdicţii de exploatare sau sunt supuşi unor restricţii operaţionale pe teritoriul Uniunii

publicat in Jurnalul Oficial 152L din 2018

Decizia (PESC) 2018/872/14-iun-2018 privind punerea în aplicare a Deciziei (PESC) 2015/1333 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Libia

publicat in Jurnalul Oficial 152L din 2018

Decizia 873/13-iun-2018 de excludere de la finanţarea de către Uniunea Europeană a anumitor cheltuieli efectuate de statele membre în cadrul Fondului european de garantare agricolă (FEGA) şi al Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR)

publicat in Jurnalul Oficial 152L din 2018

Decizia 874/14-iun-2018 de stabilire a faptului că o suspendare temporară a taxei vamale preferenţiale în temeiul articolului 15 din Regulamentul (UE) nr. 20/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului nu este adecvată pentru importurile de banane originare din Nicaragua

publicat in Jurnalul Oficial 152L din 2018

Rectificare din 15-iun-2018 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/705 al Consiliului din 14 mai 2018 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 269/2014 privind măsuri restrictive în raport cu acţiunile care subminează sau ameninţă integritatea teritorială, suveranitatea şi independenţa Ucrainei

publicat in Jurnalul Oficial 152L din 2018

Rectificare din 15-iun-2018 la Decizia (PESC) 2018/706 a Consiliului din 14 mai 2018 de modificare a Deciziei 2014/145/PESC privind măsuri restrictive în raport cu acţiunile care subminează sau ameninţă integritatea teritorială, suveranitatea şi independenţa Ucrainei

publicat in Jurnalul Oficial 152L din 2018