Rasfoire documente

Decizia 826/28-mai-2018 privind încheierea Acordului de cooperare ştiinţifică şi tehnologică dintre Uniunea Europeană şi Republica Libaneză de stabilire a clauzelor şi condiţiilor privind participarea Republicii Libaneze la Parteneriatul în domeniul cercetării şi inovării în zona mediteraneeană (PRIMA)

publicat in Jurnalul Oficial 140L din 2018

Regulamentul 827/04-iun-2018 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 267/2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului

publicat in Jurnalul Oficial 140L din 2018

Regulamentul 828/15-feb-2018 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/68 în ceea ce priveşte cerinţele referitoare la sistemele de frânare antiblocare, la dispozitivele de înaltă presiune de stocare a energiei şi la racordurile hidraulice de tipul cu o singură conductă

publicat in Jurnalul Oficial 140L din 2018

Regulamentul 829/15-feb-2018 de modificare şi de rectificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/208 de completare a Regulamentului (UE) nr. 167/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele de siguranţă în funcţionare a vehiculelor pentru omologarea vehiculelor agricole şi forestiere

publicat in Jurnalul Oficial 140L din 2018

Regulamentul 830/09-mar-2018 de modificare a anexei I la Regulamentul (UE) nr. 167/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului şi a Regulamentului delegat (UE) nr. 1322/2014 al Comisiei în ceea ce priveşte adaptarea construcţiei vehiculului şi cerinţele generale pentru omologarea vehiculelor agricole şi forestiere

publicat in Jurnalul Oficial 140L din 2018

Decizia (PESC) 2018/833/04-iun-2018 de modificare a Deciziei 2010/413/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Iranului

publicat in Jurnalul Oficial 140L din 2018

Decizia 834/04-iun-2018 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre

publicat in Jurnalul Oficial 140L din 2018

Decizia 835/04-iun-2018 privind anumite măsuri de protecţie provizorii referitoare la pesta porcină africană în Ungaria

publicat in Jurnalul Oficial 140L din 2018

Decizia 1/20-mar-2018 de înlocuire a protocolului I la Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Georgia, pe de altă parte, privind definirea noţiunii de ''produse originare'' şi metodele de cooperare administrativă [2018/836]

publicat in Jurnalul Oficial 140L din 2018

Regulamentul 832/05-iun-2018 de modificare a anexelor II, III şi V la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte limitele maxime pentru reziduurile de ciantraniliprol, cimoxanil, deltametrin, difenoconazol, fenamidon, flubendiamidă, fluopicolid, folpet, fosetil, mandestrobin, mepiquat, metazaclor, propamocarb, propargit, pirimetanil, sulfoxaflor şi trifloxistrobin din sau de pe anumite produse

publicat in Jurnalul Oficial 140L din 2018

Regulamentul 831/05-iun-2018 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 10/2011 privind materialele şi obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare

publicat in Jurnalul Oficial 140L din 2018