Rasfoire documente

Decizia 792/28-mai-2018 de numire a unui membru, propus de Regatul Suediei, în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 136L din 2018

Regulamentul 791/31-mai-2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 690/2008 de identificare a zonelor comunitare protejate, expuse la anumite riscuri fitosanitare

publicat in Jurnalul Oficial 136L din 2018

Decizia 793/28-mai-2018 privind verificarea conturilor agenţiilor de plăţi ale statelor membre în ceea ce priveşte cheltuielile finanţate de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) pentru exerciţiul financiar 2017

publicat in Jurnalul Oficial 136L din 2018

Decizia 794/28-mai-2018 privind verificarea conturilor agenţiilor de plăţi din statele membre referitoare la cheltuielile finanţate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) pentru exerciţiul financiar 2017

publicat in Jurnalul Oficial 136L din 2018

Orientarea BCE/2018/14/03-mai-2018 privind furnizarea de către Eurosistem de servicii de administrare a rezervelor în euro către bănci centrale şi ţări din afara zonei euro şi către organizaţii internaţionale (UE) 2018/797)

publicat in Jurnalul Oficial 136L din 2018

Decizia 795/22-mai-2018 pentru interzicerea temporară a comercializării, distribuţiei sau vânzării de opţiuni binare clienţilor de retail din Uniune în conformitate cu articolul 40 din Regulamentul (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 136L din 2018

Decizia 796/22-mai-2018 pentru restricţionarea temporară a contractelor pentru diferenţă în Uniune în conformitate cu articolul 40 din Regulamentul (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 136L din 2018