Rasfoire documente

Decizia 789/25-mai-2018 de autorizare a Ungariei să introducă o măsură specială de derogare de la articolul 193 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

publicat in Jurnalul Oficial 134L din 2018

Recomandarea 790/25-apr-2018 privind accesul la informaţiile ştiinţifice şi conservarea acestora

publicat in Jurnalul Oficial 134L din 2018

Rectificare din 31-mai-2018 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/366 al Comisiei din 1 martie 2017 de instituire a unei taxe compensatorii definitive pentru importurile de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin şi componentele lor cheie (şi anume celule) originare sau expediate din Republica Populară Chineză, în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în conformitate cu articolul 18 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1037 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de încheiere a anchetei de reexaminare intermediară parţială în temeiul articolului 19 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2016/1037

publicat in Jurnalul Oficial 134L din 2018

Regulamentul 787/25-mai-2018 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 134L din 2018

Regulamentul 788/30-mai-2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/1993 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de anumite ţesături cu ochiuri deschise din fibră de sticlă originare din Republica Populară Chineză astfel cum a fost extinsă la importurile de anumite ţesături cu ochiuri deschise din fibră de sticlă expediate din India, Indonezia, Malaysia, Taiwan şi Thailanda, indiferent dacă au fost sau nu declarate ca fiind originare din aceste ţări, în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 134L din 2018