Rasfoire documente

Regulamentul 781/29-mai-2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 847/2000 în ceea ce priveşte definiţia conceptului de ''medicament similar''

publicat in Jurnalul Oficial 132L din 2018

Regulamentul 782/29-mai-2018 de stabilire a principiilor metodologice pentru evaluarea riscurilor şi pentru recomandările de gestionare a riscurilor menţionate în Regulamentul (CE) nr. 470/2009

publicat in Jurnalul Oficial 132L din 2018

Regulamentul 783/29-mai-2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce priveşte condiţiile de aprobare a substanţei active imidacloprid

publicat in Jurnalul Oficial 132L din 2018

Regulamentul 784/29-mai-2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce priveşte condiţiile de aprobare a substanţei active clotianidin

publicat in Jurnalul Oficial 132L din 2018

Regulamentul 785/29-mai-2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce priveşte condiţiile de aprobare a substanţei active tiametoxam

publicat in Jurnalul Oficial 132L din 2018

Decizia 786/22-mai-2018 privind poziţia care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt al SEE cu privire la o modificare a Protocolului 31 la Acordul privind SEE în ceea ce priveşte cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăţi (linia bugetară 04 03 01 03: ''Libera circulaţie a lucrătorilor, coordonarea sistemelor de securitate socială şi măsuri pentru migranţi, inclusiv pentru migranţii din ţări terţe'')

publicat in Jurnalul Oficial 132L din 2018