Rasfoire documente

Informare din 17-ian-2018 referitoare la prelungirea Convenţiei privind comerţul cu cereale (1995)

publicat in Jurnalul Oficial 12L din 2018

Informare din 17-ian-2018 referitoare la prelungirea Acordului internaţional privind zahărul (1992)

publicat in Jurnalul Oficial 12L din 2018

Regulamentul 63/26-sep-2017 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2017/571 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare referitoare la autorizarea, cerinţele organizatorice şi publicarea tranzacţiilor pentru furnizorii de servicii de raportare a datelor

publicat in Jurnalul Oficial 12L din 2018

Regulamentul 64/29-sep-2017 de completare a Regulamentului (UE) 2016/1011 al Parlamentului European şi al Consiliului pentru a preciza modul în care trebuie aplicate criteriile prevăzute la articolul 20 alineatul (1) litera (c) punctul (iii) pentru a evalua dacă anumite evenimente ar afecta în mod semnificativ şi cu urmări negative integritatea pieţelor, stabilitatea financiară, consumatorii, economia reală sau finanţarea gospodăriilor şi a întreprinderilor în unul sau mai multe state membre

publicat in Jurnalul Oficial 12L din 2018

Regulamentul 65/29-sep-2017 de completare a Regulamentului (UE) 2016/1011 al Parlamentului European şi al Consiliului privind precizarea unor elemente tehnice ale definiţiilor prevăzute articolul 3 alineatul (1) din regulament

publicat in Jurnalul Oficial 12L din 2018

Regulamentul 66/29-sep-2017 de completare a Regulamentului (UE) 2016/1011 al Parlamentului European şi al Consiliului privind precizarea modului în care trebuie evaluate cuantumul nominal al instrumentelor financiare, altele decât instrumentele financiare derivate, cuantumul noţional al instrumentelor financiare derivate şi valoarea netă a activelor fondurilor de investiţii

publicat in Jurnalul Oficial 12L din 2018

Regulamentul 67/03-oct-2017 de completare a Regulamentului (UE) 2016/1011 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte stabilirea condiţiilor de evaluare a efectelor încetării sau modificării indicilor de referinţă existenţi

publicat in Jurnalul Oficial 12L din 2018

Regulamentul 68/08-ian-2018 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [''Carne de Salamanca'' (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 12L din 2018

Regulamentul 69/16-ian-2018 privind anularea înregistrării indicaţiei geografice protejate ''Carne de Morucha de Salamanca'' (IGP)

publicat in Jurnalul Oficial 12L din 2018

Regulamentul 70/16-ian-2018 de modificare a anexelor II, III şi IV la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte limitele maxime pentru reziduurile de ametoctradin, clorpirifos-metil, ciproconazol, difenoconazol, fluazinam, flutriafol, prohexadionă şi clorură de sodiu din sau de pe anumite produse

publicat in Jurnalul Oficial 12L din 2018

Decizia 71/12-dec-2017 de derogare, în ceea ce priveşte producerea şi vânzarea angro de energie electrică în Ţările de Jos, de la aplicarea Directivei 2014/25/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind achiziţiile efectuate de entităţile care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor şi serviciilor poştale şi de abrogare a Directivei 2004/17/CE

publicat in Jurnalul Oficial 12L din 2018

Rectificare din 17-ian-2018 la Regulamentul delegat (UE) 2017/2268 al Comisiei din 26 septembrie 2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 428/2009 al Consiliului de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere şi tranzitului de produse cu dublă utilizare

publicat in Jurnalul Oficial 12L din 2018

Rectificare din 17-ian-2018 la Decizia (PESC) 2017/2315 a Consiliului din 11 decembrie 2017 de stabilire a cooperării structurate permanente (PESCO) şi de adoptare a listei statelor membre participante

publicat in Jurnalul Oficial 12L din 2018