Rasfoire documente

Regulamentul 763/09-apr-2018 de stabilire a modalităţilor practice pentru emiterea certificatelor unice de siguranţă pentru întreprinderile feroviare în temeiul Directivei (UE) 2016/798 a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 653/2007 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 129L din 2018

Regulamentul 761/16-feb-2018 de stabilire a metodelor comune de siguranţă pentru supravegherea de către autorităţile naţionale de siguranţă după eliberarea unui certificat unic de siguranţă sau a unei autorizaţii de siguranţă în conformitate cu Directiva (UE) 2016/798 a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1077/2012 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 129L din 2018

Decizia 760/14-mai-2018 privind încheierea unui acord sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană şi Regatul Norvegiei privind preferinţele comerciale suplimentare pentru produsele agricole

publicat in Jurnalul Oficial 129L din 2018

Decizia 770/22-mai-2018 de numire a unui supleant, propus de Regatul Spaniei, în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 129L din 2018

Regulamentul 762/08-mar-2018 de stabilire a unor metode comune de siguranţă privind cerinţele sistemului de management al siguranţei, în temeiul Directivei (UE) 2016/798 a Parlamentului European şi a Consiliului, şi de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1158/2010 şi (UE) nr. 1169/2010 ale Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 129L din 2018

Regulamentul 764/02-mai-2018 privind taxele şi sumele de bani care trebuie plătite Agenţiei Uniunii Europene pentru Căile Ferate şi condiţiile de plată a acestora

publicat in Jurnalul Oficial 129L din 2018

Regulamentul 765/23-mai-2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/2080 în ceea ce priveşte data intrării în depozit a laptelui praf degresat vândut printr-o procedură de licitaţie

publicat in Jurnalul Oficial 129L din 2018

Regulamentul 766/23-mai-2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95 în ceea ce priveşte stabilirea preţurilor reprezentative în sectorul cărnii de pasăre şi în cel al ouălor, precum şi pentru ovalbumină

publicat in Jurnalul Oficial 129L din 2018

Decizia (UE, Euratom) 2018/767/22-mai-2018 de stabilire a perioadei pentru cea de a noua alegere a reprezentanţilor în Parlamentul European prin vot universal direct

publicat in Jurnalul Oficial 129L din 2018

Decizia 768/22-mai-2018 de stabilire a poziţiei care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul celei de a 55-a sesiuni a Comitetului de experţi în domeniul transportului mărfurilor periculoase instituit de Organizaţia Interguvernamentală pentru Transporturile Internaţionale Feroviare (OTIF), cu privire la anumite modificări la apendicele C la Convenţia privind transporturile internaţionale feroviare

publicat in Jurnalul Oficial 129L din 2018

Decizia (UE, Euratom) 2018/769/22-mai-2018 de numire a trei membri, propuşi de Regatul Ţărilor de Jos, în cadrul Comitetului Economic şi Social European

publicat in Jurnalul Oficial 129L din 2018

Decizia 771/25-ian-2018 privind sistemul aplicabil la evaluarea şi verificarea constanţei performanţei dispozitivelor de ancorare utilizate în lucrările de construcţii pentru a împiedica căderea persoanelor de la înălţime sau pentru a opri căderea de la înălţime în temeiul Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 129L din 2018

Acord din 04-dec-2017 sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană şi Regatul Norvegiei privind preferinţele comerciale suplimentare pentru produsele agricole

publicat in Jurnalul Oficial 129L din 2018