Rasfoire documente

Decizia 758/23-mai-2018 privind anumite măsuri de protecţie provizorii referitoare la pesta porcină africană în Ungaria

publicat in Jurnalul Oficial 128L din 2018

Decizia 1/27-apr-2018 referitoare la includerea unor organisme de evaluare a conformităţii în anexa sectorială privind echipamentele terminale de telecomunicaţii şi echipamentele radio [2018/759] (1/JP/2018)

publicat in Jurnalul Oficial 128L din 2018

Decizia 754/14-mai-2018 privind încheierea Protocolului de stabilire a posibilităţilor de pescuit şi a contribuţiei financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană şi Republica Mauritius

publicat in Jurnalul Oficial 128L din 2018

Regulamentul 755/23-mai-2018 de reînnoire a aprobării substanţei active propizamidă, ca substanţă susceptibilă de înlocuire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare, şi de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 128L din 2018

Regulamentul 756/23-mai-2018 prin care se supun înregistrării importurile de biomotorină originară din Argentina

publicat in Jurnalul Oficial 128L din 2018

Decizia 757/14-mai-2018 de denunţare a Acordului de parteneriat în sectorul pescuitului dintre Comunitatea Europeană şi Uniunea Comorelor

publicat in Jurnalul Oficial 128L din 2018