Rasfoire documente

Rectificare din 23-mai-2018 la Regulamentul (UE, Euratom) 2018/673 al Parlamentului European şi al Consiliului din 3 mai 2018 de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1141/2014 privind statutul şi finanţarea partidelor politice europene şi a fundaţiilor politice europene

publicat in Jurnalul Oficial 127L din 2018

Rectificare din 23-mai-2018 la Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

publicat in Jurnalul Oficial 127L din 2018

Rectificare din 23-mai-2018 la Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracţiunilor sau al executării pedepselor şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 127L din 2018

Rectificare din 23-mai-2018 la Regulamentul (UE) 2017/2396 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 decembrie 2017 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1316/2013 şi (UE) 2015/1017 în ceea ce priveşte prelungirea duratei Fondului european pentru investiţii strategice şi introducerea unor îmbunătăţiri tehnice ale fondului şi ale Platformei europene de consiliere în materie de investiţii

publicat in Jurnalul Oficial 127L din 2018