Rasfoire documente

Regulamentul 750/22-mai-2018 de rectificare a versiunii în limba polonă a Regulamentului (UE) nr. 1321/2014 privind menţinerea navigabilităţii aeronavelor şi a produselor, reperelor şi dispozitivelor aeronautice şi autorizarea întreprinderilor şi a personalului cu atribuţii în domeniu

publicat in Jurnalul Oficial 126L din 2018

Decizia 751/14-mai-2018 privind poziţia care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Consiliului de stabilizare şi de asociere instituit prin Acordul de stabilizare şi de asociere între Comunităţile Europene şi statele lor membre, pe de o parte, şi fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, pe de altă parte, în ceea ce priveşte trecerea la a doua etapă a asocierii între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, pe de altă parte, în temeiul articolului 5 alineatul (3) din acord

publicat in Jurnalul Oficial 126L din 2018

Decizia 752/14-mai-2018 privind poziţia care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Organizaţiei Maritime Internaţionale, cu ocazia celei de a 99-a sesiuni a Comitetului pentru siguranţă maritimă, în ceea ce priveşte adoptarea unor amendamente la regulile II-1/1 şi II-1/8-1 din Convenţia SOLAS, aprobarea orientărilor aferente privind informaţiile operaţionale destinate comandanţilor în caz de inundaţii pentru navele de pasageri construite înainte de 1 ianuarie 2014 şi adoptarea unor amendamente la Codul internaţional din 2010 pentru aplicarea metodelor de încercare la foc

publicat in Jurnalul Oficial 126L din 2018

Decizia 753/22-mai-2018 de confirmare a participării Irlandei la Directiva 2013/33/UE a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a standardelor pentru primirea solicitanţilor de protecţie internaţională

publicat in Jurnalul Oficial 126L din 2018