Rasfoire documente

Regulamentul 746/18-mai-2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 în ceea ce priveşte modificarea cererilor unice, a cererilor de plată şi a controalelor

publicat in Jurnalul Oficial 125L din 2018

Decizia 747/14-mai-2018 privind aplicarea unor măsuri de control în privinţa noii substanţe psihoactive N-(1-amino-3,3- dimetil-1-oxobutan-2-il)-1-(ciclohexilmetil)-1H-indazol-3-carboxamidă (ADB-CHMINACA)

publicat in Jurnalul Oficial 125L din 2018

Decizia 748/14-mai-2018 privind aplicarea unor măsuri de control în privinţa noii substanţe psihoactive 1-(4-cianobutil)-N- (2-fenilpropan-2-il)-1H-indazol-3-carboxamidă (CUMYL-4CN-BINACA)

publicat in Jurnalul Oficial 125L din 2018

Decizia 749/18-mai-2018 privind recunoaşterea raportului Croaţiei, care include emisiile tipice de gaze cu efect de seră provenite din cultivarea materiilor prime agricole în temeiul Directivei 2009/28/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 125L din 2018

Rectificare din 22-mai-2018 la Regulamentul (UE) 2017/2454 al Consiliului din 5 decembrie 2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 904/2010 privind cooperarea administrativă şi combaterea fraudei în domeniul taxei pe valoarea adăugată

publicat in Jurnalul Oficial 125L din 2018

Rectificare din 22-mai-2018 la Directiva (UE) 2017/2455 a Consiliului din 5 decembrie 2017 de modificare a Directivei 2006/112/CE şi a Directivei 2009/132/CE în ceea ce priveşte anumite obligaţii privind taxa pe valoarea adăugată pentru prestările de servicii şi vânzările de bunuri la distanţă

publicat in Jurnalul Oficial 125L din 2018