Rasfoire documente

Notificare din 17-mai-2018 privind aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului de parteneriat cuprinzător şi consolidat dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Armenia, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 122L din 2018

Regulamentul 720/16-mai-2018 privind deschiderea şi modul de gestionare a unui contingent tarifar al Uniunii pentru păsări de curte originare din Islanda

publicat in Jurnalul Oficial 122L din 2018

Regulamentul 721/16-mai-2018 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 37/2010 în vederea clasificării substanţei prolactină porcină în ceea ce priveşte limita maximă de reziduuri

publicat in Jurnalul Oficial 122L din 2018

Regulamentul 722/16-mai-2018 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 37/2010 în vederea clasificării substanţei eprinomectină în ceea ce priveşte limita maximă de reziduuri

publicat in Jurnalul Oficial 122L din 2018

Regulamentul 723/16-mai-2018 de modificare a anexelor I şi II la Regulamentul (CE) nr. 1099/2009 al Consiliului privind protecţia animalelor în momentul uciderii în ceea ce priveşte aprobarea asomării prin presiune atmosferică scăzută

publicat in Jurnalul Oficial 122L din 2018

Decizia 727/14-mai-2018 de numire a unui supleant, propus de România, în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 122L din 2018

Rectificare din 17-mai-2018 la Regulamentul (UE) nr. 1385/2013 al Consiliului din 17 decembrie 2013 de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 850/98 şi (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului şi a Regulamentelor (CE) nr. 1069/2009, (UE) nr. 1379/2013, (UE) nr. 1380/2013 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, ca urmare a schimbării statutului Mayotte în raport cu Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 122L din 2018

Rectificare din 17-mai-2018 la Regulamentul delegat (UE) 2017/390 al Comisiei din 11 noiembrie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare referitoare la anumite cerinţe prudenţiale pentru depozitarii centrali de titluri de valoare şi instituţiile de credit desemnate care oferă servicii auxiliare de tip bancar

publicat in Jurnalul Oficial 122L din 2018

Rectificare din 17-mai-2018 la Regulamentul delegat (UE) 2017/391 al Comisiei din 11 noiembrie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare pentru detalierea conţinutului raportărilor referitoare la decontarea internalizată

publicat in Jurnalul Oficial 122L din 2018

Rectificare din 17-mai-2018 la Regulamentul (UE) 2017/363 al Comisiei din 1 martie 2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 965/2012 cu privire la aprobarea specifică pentru operaţiunile pe timp de noapte sau în condiţii meteorologice de zbor instrumental ale avioanelor monomotor cu turbină şi la cerinţele de aprobare a cursurilor de formare pe tema bunurilor periculoase legate de activităţi comerciale specializate, de activităţi necomerciale efectuate cu aeronave motorizate complexe şi de activităţi necomerciale specializate efectuate cu aeronave motorizate complexe

publicat in Jurnalul Oficial 122L din 2018

Decizia (PESC) 2018/726/02-mai-2018 privind numirea şefului misiunii PSAC a Uniunii Europene în Niger (EUCAP Sahel Niger) (EUCAP Sahel Niger/1/2018)

publicat in Jurnalul Oficial 122L din 2018

Regulamentul 724/16-mai-2018 privind unele măsuri specifice de politică comercială cu privire la anumite produse originare din Statele Unite ale Americii

publicat in Jurnalul Oficial 122L din 2018

Directiva 725/16-mai-2018 de modificare, în scopul adaptării la evoluţiile tehnice şi ştiinţifice, a punctului 13 din partea III a anexei II la Directiva 2009/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind siguranţa jucăriilor, în ceea ce priveşte cromul VI

publicat in Jurnalul Oficial 122L din 2018