Rasfoire documente

Regulamentul 707/28-feb-2018 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 639/2014 în ceea ce priveşte criteriile de eligibilitate pentru sprijin pentru cânepă în cadrul schemei de plată de bază şi anumite cerinţe referitoare la sprijinul cuplat facultativ

publicat in Jurnalul Oficial 119L din 2018

Regulamentul 708/17-apr-2018 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la modelul care trebuie utilizat de către administratorii fondurilor de piaţă monetară la raportarea către autorităţile competente, astfel cum se prevede la articolul 37 din Regulamentul (UE) 2017/1131 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 119L din 2018

Regulamentul 709/14-mai-2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 în ceea ce priveşte cerinţa menţionată pe etichete referitoare la cererile de ajutor privind suprafeţele utilizate pentru producţia de cânepă

publicat in Jurnalul Oficial 119L din 2018

Regulamentul 710/14-mai-2018 de reînnoire a aprobării substanţei active siltiofam în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare, şi de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 119L din 2018

Regulamentul 711/14-mai-2018 de modificare a Regulamentului (UE) 2016/44 al Consiliului privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Libia

publicat in Jurnalul Oficial 119L din 2018

Decizia (PESC) 2018/712/14-mai-2018 de modificare a Deciziei (PESC) 2016/2382 de instituire a Colegiului European de Securitate şi Apărare (CESA)

publicat in Jurnalul Oficial 119L din 2018

Decizia (PESC) 2018/713/14-mai-2018 privind punerea în aplicare a Deciziei (PESC) 2015/1333 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Libia

publicat in Jurnalul Oficial 119L din 2018