Rasfoire documente

Regulamentul 700/08-mai-2018 de modificare a listelor unităţilor din ţările terţe din care este autorizat importul anumitor produse de origine animală, în ceea ce priveşte anumite unităţi din Brazilia

publicat in Jurnalul Oficial 118L din 2018

Regulamentul 701/08-mai-2018 de derogare de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 în ceea ce priveşte data finală de depunere a cererii unice, a cererilor de ajutor sau a cererilor de plată, data finală pentru notificarea modificărilor aduse cererii unice sau cererii de plată şi data finală pentru cererile de alocare a drepturilor la plată sau de creştere a valorii drepturilor la plată în cadrul schemei de plată de bază pentru anul 2018

publicat in Jurnalul Oficial 118L din 2018

Decizia 702/08-mai-2018 privind dispoziţiile naţionale notificate de Danemarca referitoare la adaosul de nitriţi în anumite produse din carne

publicat in Jurnalul Oficial 118L din 2018

Decizia 703/08-mai-2018 privind conformitatea ratei unitare pentru 2015, 2016 şi 2018 aplicată zonei tarifare a Elveţiei în temeiul articolului 17 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 391/2013

publicat in Jurnalul Oficial 118L din 2018

Decizia 704/08-mai-2018 privind conformitatea ratelor unitare aplicate zonelor tarifare cu Regulamentele de punere în aplicare (UE) nr. 390/2013 şi (UE) nr. 391/2013 în temeiul articolului 17 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 391/2013

publicat in Jurnalul Oficial 118L din 2018