Rasfoire documente

Regulamentul 689/07-mai-2018 privind punerea în aplicare a articolului 15 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1352/2014 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Yemen

publicat in Jurnalul Oficial 117L din 2018

Regulamentul 690/07-mai-2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce priveşte condiţiile de aprobare a substanţei active fenazaquin

publicat in Jurnalul Oficial 117L din 2018

Regulamentul 691/07-mai-2018 de aprobare a substanţei de bază Talc E553B, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare, şi de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 117L din 2018

Regulamentul 692/07-mai-2018 de reînnoire a aprobării substanţei active zoxamid în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare şi de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 117L din 2018

Regulamentul 693/07-mai-2018 de stabilire a unei derogări de la Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 al Consiliului în ceea ce priveşte interzicerea pescuitului deasupra habitatelor protejate, distanţa minimă faţă de coastă şi adâncimea minimă a mării pentru traulerele ''gangui'' care pescuiesc în anumite ape teritoriale ale Franţei (Provence-Alpes-Cote d'Azur)

publicat in Jurnalul Oficial 117L din 2018

Decizia (PESC) 2018/694/07-mai-2018 privind punerea în aplicare a Deciziei 2014/932/PESC privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Yemen

publicat in Jurnalul Oficial 117L din 2018

Decizia 695/30-apr-2018 în temeiul articolului 31 alineatul (1) din Directiva 2010/35/UE a Parlamentului European şi a Consiliului, privind o măsură luată de Danemarca cu privire la retragerea şi rechemarea buteliilor de gaz compozite de tipul 10 kg şi 5 kg PrimaDonna/Compolite CS

publicat in Jurnalul Oficial 117L din 2018

Decizia 696/04-mai-2018 privind prelungirea măsurii luate de Ministerul francez al Mediului, Energiei şi Mării, responsabil cu negocierile internaţionale privind clima, prin care se permite punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produsului biocid Phero-Ball Pin în conformitate cu articolul 55 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 117L din 2018

Decizia 697/07-mai-2018 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 privind măsurile de protecţie vizând focarele de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre

publicat in Jurnalul Oficial 117L din 2018