Rasfoire documente

Decizia 664/23-mar-2017 referitoare la descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului şi la închiderea conturilor Comitetului Unic de Rezoluţie pentru exerciţiul financiar 2015 (SRB/PS/2017/02)

publicat in Jurnalul Oficial 110L din 2018

Regulamentul 660/26-apr-2018 de reînnoire a aprobării substanţei active bentazon, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare, şi de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 110L din 2018

Decizia 662/27-apr-2018 de desemnare a laboratorului de referinţă al Uniunii Europene pentru gripa aviară şi boala Newcastle şi de modificare a anexei VII la Directiva 2005/94/CE a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 110L din 2018

Decizia 665/15-mar-2018 referitoare la descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului şi la închiderea conturilor Comitetului Unic de Rezoluţie pentru exerciţiul financiar 2016 (SRB/PS/2018/02)

publicat in Jurnalul Oficial 110L din 2018

Rectificare din 30-apr-2018 la Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă şi de abrogare a Directivei 1999/93/CE

publicat in Jurnalul Oficial 110L din 2018

Decizia 663/27-apr-2018 privind anumite măsuri de protecţie provizorii referitoare la pesta porcină africană în Ungaria

publicat in Jurnalul Oficial 110L din 2018

Decizia 661/26-apr-2018 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2015/750 privind armonizarea benzii de frecvenţe 1 452-1 492 MHz pentru sistemele terestre capabile să furnizeze servicii de comunicaţii electronice în Uniune, în sensul extinderii acesteia la benzile de frecvenţe armonizate de 1 427-1 452 MHz şi 1 492-1 517 MHz

publicat in Jurnalul Oficial 110L din 2018

Regulamentul 659/12-apr-2018 privind condiţiile de introducere în Uniune a ecvideelor vii şi a materialului seminal, a ovulelor şi a embrionilor de ecvidee

publicat in Jurnalul Oficial 110L din 2018