Rasfoire documente

Regulamentul 647/26-apr-2018 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 401/2013 privind măsuri restrictive instituite împotriva Myanmar/Birmaniei

publicat in Jurnalul Oficial 108L din 2018

Regulamentul 648/26-apr-2018 privind punerea în aplicare a articolului 11 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 753/2011 privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane, grupuri, întreprinderi şi entităţi având în vedere situaţia din Afganistan

publicat in Jurnalul Oficial 108L din 2018

Regulamentul 650/20-apr-2018 de interzicere a pescuitului de peşte-pescar în zonele 8c, 9 şi 10; apele Uniunii din CECAF 34.1.1 de către navele care arborează pavilionul Franţei

publicat in Jurnalul Oficial 108L din 2018

Decizia (PESC) 2018/655/26-apr-2018 de modificare a Deciziei 2013/184/PESC privind măsuri restrictive împotriva Myanmar/Birmaniei

publicat in Jurnalul Oficial 108L din 2018

Regulamentul 651/23-apr-2018 de interzicere a pescuitului de pagel argintiu în apele Uniunii şi în apele internaţionale din zonele VI, VII şi VIII de către navele care arborează pavilionul Franţei

publicat in Jurnalul Oficial 108L din 2018

Regulamentul 652/23-apr-2018 de stabilire a unei interdicţii temporare privind pescuitul de sebastă în zona NAFO 3M de către navele care arborează pavilionul unui stat membru al Uniunii Europene

publicat in Jurnalul Oficial 108L din 2018

Decizia (PESC) 2018/653/26-apr-2018 privind constituirea unei capacităţi de depozitare pentru misiunile civile de gestionare a crizelor

publicat in Jurnalul Oficial 108L din 2018

Decizia (PESC) 2018/654/26-apr-2018 de modificare a Deciziei (PESC) 2017/1869 privind misiunea Uniunii Europene de consiliere în sprijinul reformei sectorului de securitate din Irak (EUAM Irak)

publicat in Jurnalul Oficial 108L din 2018

Decizia (PESC) 2018/656/26-apr-2018 privind punerea în aplicare a Deciziei 2011/486/PESC privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane, grupuri, întreprinderi şi entităţi având în vedere situaţia din Afganistan

publicat in Jurnalul Oficial 108L din 2018

Regulamentul 649/23-ian-2018 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte evoluţia masei autoturismelor noi înmatriculate în 2014, 2015 şi 2016

publicat in Jurnalul Oficial 108L din 2018