Rasfoire documente

Decizia 642/25-apr-2018 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 privind măsurile de protecţie vizând focarele de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre

publicat in Jurnalul Oficial 106L din 2018

Decizia 639/19-mar-2018 privind semnarea, în numele Uniunii, şi aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului de cooperare ştiinţifică şi tehnologică dintre Uniunea Europeană şi Regatul Maroc de stabilire a termenelor şi condiţiilor privind participarea Regatului Maroc la Parteneriatul în domeniul cercetării şi inovării în zona mediteraneeană (PRIMA)

publicat in Jurnalul Oficial 106L din 2018

Regulamentul 640/25-apr-2018 de introducere a unei supravegheri prealabile la nivelul Uniunii a importurilor de anumite produse din aluminiu originare din anumite ţări terţe

publicat in Jurnalul Oficial 106L din 2018

Decizia 641/17-apr-2018 privind poziţia care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Comitetului de asociere UE-Algeria în ceea ce priveşte modificarea condiţiilor de punere în aplicare a preferinţelor tarifare pentru produsele agricole şi produsele agricole prelucrate prevăzute la articolul 14 din Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Algeriană Democratică şi Populară, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 106L din 2018

Acord din 10-apr-2018 de cooperare ştiinţifică şi tehnologică între Uniunea Europeană şi Regatul Maroc de stabilire a termenelor şi condiţiilor privind participarea Regatului Maroc la Parteneriatul în domeniul cercetării şi inovării în zona mediteraneeană (PRIMA)

publicat in Jurnalul Oficial 106L din 2018