Rasfoire documente

Regulamentul 631/07-feb-2018 de completare a Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European şi al Consiliului prin stabilirea de laboratoare de referinţă ale Uniunii Europene pentru organismele dăunătoare plantelor

publicat in Jurnalul Oficial 105L din 2018

Regulamentul 632/19-feb-2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 673/2005 al Consiliului de instituire de drepturi vamale suplimentare la importurile anumitor produse originare din Statele Unite ale Americii

publicat in Jurnalul Oficial 105L din 2018

Regulamentul 634/24-apr-2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/1799 în ceea ce priveşte tabelele de punere în corespondenţă a evaluărilor riscului de credit efectuate de instituţiile externe de evaluare a creditului şi nivelurile de calitate a creditului prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 105L din 2018

Decizia 635/17-apr-2018 privind poziţia care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt al SEE cu privire la o modificare a anexei XXII (Dreptul societăţilor comerciale) şi a Protocolului 37 (care cuprinde lista prevăzută la articolul 101) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 105L din 2018

Decizia 636/17-apr-2018 privind identificarea substanţei ftalat de diciclohexil (DCHP) ca substanţă care prezintă motive de îngrijorare deosebită în temeiul articolului 57 literele (c) şi (f) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 105L din 2018

Decizia 637/20-apr-2018 de modificare a Deciziei 2009/766/CE privind armonizarea benzilor de frecvenţe de 900 MHz şi de 1 800 MHz pentru sistemele terestre capabile să furnizeze servicii paneuropene de comunicaţii electronice în cadrul Comunităţii, în ceea ce priveşte condiţiile tehnice relevante pentru internetul obiectelor

publicat in Jurnalul Oficial 105L din 2018

Rectificare din 25-apr-2018 la Acordul între Uniunea Europeană şi Guvernul Republicii Socialiste Vietnam privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene semnat la Bruxelles la 4 octombrie 2010

publicat in Jurnalul Oficial 105L din 2018

Decizia 638/23-apr-2018 de stabilire a unor măsuri de urgenţă pentru prevenirea introducerii şi răspândirii în Uniunea Europeană a organismului dăunător Spodoptera frugiperda (Smith)

publicat in Jurnalul Oficial 105L din 2018

Regulamentul 633/24-apr-2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/1800 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare cu privire la clasificarea evaluărilor de credit ale instituţiilor externe de evaluare a creditului pe o scară obiectivă a nivelurilor de calitate a creditului, în conformitate cu Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 105L din 2018