Rasfoire documente

Acord din 03-iul-2017 dintre Uniunea Europeană şi Noua Zeelandă privind cooperarea şi asistenţa administrativă reciprocă în domeniul vamal

publicat in Jurnalul Oficial 101L din 2018

Regulamentul 602/19-apr-2018 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/1509 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

publicat in Jurnalul Oficial 101L din 2018

Regulamentul 603/12-apr-2018 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 101L din 2018

Regulamentul 604/18-apr-2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/2447 în ceea ce priveşte normele de procedură pentru facilitarea stabilirii în Uniune a originii preferenţiale a mărfurilor, şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3510/80 şi a Regulamentului (CE) nr. 209/2005

publicat in Jurnalul Oficial 101L din 2018

Decizia 599/16-apr-2018 de modificare a Deciziei 2003/76/CE de stabilire a măsurilor necesare pentru punerea în aplicare a Protocolului anexat la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, privind consecinţele financiare ale expirării Tratatului de instituire a Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului (CECO) şi Fondul de cercetare pentru cărbune şi oţel

publicat in Jurnalul Oficial 101L din 2018

Decizia 600/10-oct-2016 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Acordului dintre Uniunea Europeană şi Noua Zeelandă privind cooperarea şi asistenţa administrativă reciprocă în domeniul vamal

publicat in Jurnalul Oficial 101L din 2018

Decizia 601/16-apr-2018 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului dintre Uniunea Europeană şi Noua Zeelandă privind cooperarea şi asistenţa administrativă reciprocă în domeniul vamal

publicat in Jurnalul Oficial 101L din 2018

Regulamentul 606/19-apr-2018 de acordare a protecţiei în temeiul articolului 99 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului pentru denumirea ''Dons'' (DOP)

publicat in Jurnalul Oficial 101L din 2018

Regulamentul 607/19-apr-2018 de instituire a unei taxe antidumping definitive asupra importurilor de cabluri din oţel originare din Republica Populară Chineză, extinsă la importurile de cabluri din oţel expediate din Maroc şi Republica Coreea, indiferent dacă au fost declarate sau nu ca fiind originare din aceste ţări, în urma unei reexaminări în perspectiva expirării măsurilor în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 101L din 2018

Regulamentul 608/19-apr-2018 de stabilire a criteriilor tehnice pentru etichetele electronice pentru echipamentele maritime

publicat in Jurnalul Oficial 101L din 2018

Regulamentul 609/19-apr-2018 privind preţul maxim de achiziţie pentru laptele praf degresat pentru a doua invitaţie separată de participare la licitaţie în cadrul procedurii de licitaţie deschise prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/154

publicat in Jurnalul Oficial 101L din 2018

Regulamentul 610/19-apr-2018 privind preţul minim de vânzare pentru laptele praf degresat pentru a nouăsprezecea invitaţie parţială de participare la licitaţie în cadrul procedurii de licitaţie deschise prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2080

publicat in Jurnalul Oficial 101L din 2018

Decizia 611/19-apr-2018 de modificare a Deciziei (PESC) 2016/849 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

publicat in Jurnalul Oficial 101L din 2018

Decizia 612/07-apr-2016 privind ajutorul de stat SA 28876-2012/C (ex CP 202/2009) acordat de Grecia Terminalului pentru containere al portului din Pireu

publicat in Jurnalul Oficial 101L din 2018

Rectificare din 20-apr-2018 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/0000 al Comisiei din 30 august 2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce priveşte prelungirea perioadelor de aprobare a substanţelor active 1-metilciclopropenă, beta-ciflutrin, clorotalonil, clorotoluron, cipermetrin, daminozid, deltametrin, dimetenamid-p, flufenacet, flurtamon, forclorfenuron, fostiazat, indoxacarb, iprodion, MCPA, MCPB, siltiofam, tiofanat-metil şi tribenuron

publicat in Jurnalul Oficial 101L din 2018

Regulamentul 605/19-apr-2018 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 prin stabilirea unor criterii ştiinţifice pentru determinarea proprietăţilor care perturbă sistemul endocrin

publicat in Jurnalul Oficial 101L din 2018