Rasfoire documente

Regulamentul 72/04-oct-2017 de completare a Regulamentului (UE) 2015/751 al Parlamentului European şi al Consiliului privind comisioanele interbancare pentru tranzacţiile de plată cu cardul cu privire la standardele tehnice de reglementare prin care se stabilesc cerinţele care trebuie respectate de schemele de plată cu cardul şi de entităţile de prelucrare pentru a asigura aplicarea cerinţelor de independenţă în ceea ce priveşte contabilitatea, organizarea şi procesul de luare a deciziilor

publicat in Jurnalul Oficial 13L din 2018

Regulamentul 73/16-ian-2018 de modificare a anexelor II şi III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte limitele maxime de reziduuri aplicabile compuşilor de mercur din sau de pe anumite produse

publicat in Jurnalul Oficial 13L din 2018

Regulamentul 74/17-ian-2018 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte utilizarea de acid fosforic - fosfaţi - di-, tri- şi polifosfaţi (E 338-452) în frigăruile congelate pe ţepuşe metalice verticale

publicat in Jurnalul Oficial 13L din 2018

Regulamentul 75/17-ian-2018 de modificare a anexei la Regulamentul (UE) nr. 231/2012 de stabilire a specificaţiilor pentru aditivii alimentari enumeraţi în anexele II şi III la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte specificaţiile pentru celuloza microcristalină [E460(i)]

publicat in Jurnalul Oficial 13L din 2018

Rectificare din 18-ian-2018 la adoptarea definitivă (UE, Euratom) 2017/30 a bugetului rectificativ nr. 5 al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2017

publicat in Jurnalul Oficial 13L din 2018