Rasfoire documente

Regulamentul 565/12-apr-2018 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 359/2011 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entităţi şi organisme având în vedere situaţia din Iran

publicat in Jurnalul Oficial 95L din 2018

Regulamentul 566/12-apr-2018 privind punerea în aplicare a articolului 9 din Regulamentul (CE) nr. 1183/2005 de instituire a anumitor măsuri speciale împotriva persoanelor ale căror acţiuni încalcă embargoul asupra armelor impus Republicii Democratice Congo

publicat in Jurnalul Oficial 95L din 2018

Regulamentul 567/12-apr-2018 privind deschiderea şi modul de gestionare a unor contingente tarifare de import pentru cârnaţii şi carnea de porc originare din Islanda

publicat in Jurnalul Oficial 95L din 2018

Decizia 568/12-apr-2018 de modificare a Deciziei 2011/235/PESC privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane şi entităţi având în vedere situaţia din Iran

publicat in Jurnalul Oficial 95L din 2018

Decizia 569/12-apr-2018 privind punerea în aplicare a Deciziei 2010/788/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Republicii Democratice Congo

publicat in Jurnalul Oficial 95L din 2018

Orientarea 571/07-feb-2018 de modificare a Orientării (UE) 2016/65 privind marjele de ajustare a valorii aplicate pentru punerea în aplicare a cadrului politicii monetare a Eurosistemului (BCE/2018/4)

publicat in Jurnalul Oficial 95L din 2018

Orientarea 570/07-feb-2018 de modificare a Orientării (UE) 2015/510 privind punerea în aplicare a cadrului de politică monetară a Eurosistemului (BCE/2018/3)

publicat in Jurnalul Oficial 95L din 2018

Orientarea 572/07-feb-2018 de modificare a Orientării BCE/2014/31 privind măsuri suplimentare temporare legate de operaţiunile de refinanţare din Eurosistem şi eligibilitatea colateralului (BCE/2018/5)

publicat in Jurnalul Oficial 95L din 2018