Rasfoire documente

Decizia 539/20-mar-2018 privind încheierea Acordului bilateral dintre Uniunea Europeană şi Statele Unite ale Americii privind măsuri prudenţiale referitoare la asigurare şi reasigurare

publicat in Jurnalul Oficial 90L din 2018

Regulamentul 540/23-nov-2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 347/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte lista proiectelor de interes comun a Uniunii

publicat in Jurnalul Oficial 90L din 2018

Regulamentul 541/20-dec-2017 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2017/2358 şi a Regulamentului delegat (UE) 2017/2359 în ceea ce priveşte datele de aplicare ale acestora

publicat in Jurnalul Oficial 90L din 2018

Decizia 538/07-dec-2017 privind semnarea, în numele Uniunii, şi aplicarea cu titlu provizoriu a Modificării 1 a Memorandumului de cooperare NAT-I-9406 între Statele Unite ale Americii şi Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 90L din 2018

Decizia BCE/2018/10/15-mar-2018 privind delegarea competenţei de a adopta decizii privind fondurile proprii ((UE) 2018/546)

publicat in Jurnalul Oficial 90L din 2018

Decizia BCE/2018/11/27-mar-2018 privind desemnarea şefilor de unităţi operative pentru adoptarea deciziilor delegate privind fondurile proprii ((UE) 2018/547)

publicat in Jurnalul Oficial 90L din 2018

Rectificare din 06-apr-2018 la Regulamentul (UE) 2018/120 al Consiliului din 23 ianuarie 2018 de stabilire, pentru anul 2018, a posibilităţilor de pescuit pentru anumite stocuri de peşte şi grupuri de stocuri de peste, aplicabile în apele Uniunii şi, pentru navele de pescuit ale Uniunii, în anumite ape din afara acesteia, şi de modificare a Regulamentului (UE) 2017/127

publicat in Jurnalul Oficial 90L din 2018

Regulamentul 542/22-ian-2018 de rectificare a versiunii în limba greacă a Regulamentului delegat (UE) 2017/86 de stabilire a unui plan privind aruncarea capturilor înapoi în mare pentru anumite activităţi de pescuit de specii demersale în Marea Mediterană

publicat in Jurnalul Oficial 90L din 2018

Regulamentul 543/23-ian-2018 de rectificare a versiunii în limba spaniolă a Regulamentului delegat (UE) nr. 812/2013 al Comisiei de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte etichetarea energetică a instalaţiilor pentru încălzirea apei, a rezervoarelor pentru apă caldă şi a pachetelor de instalaţie pentru încălzirea apei şi dispozitiv solar

publicat in Jurnalul Oficial 90L din 2018

Regulamentul 544/27-mar-2018 de interzicere a pescuitului de marlin albastru în Oceanul Atlantic de către navele care arborează pavilionul Spaniei

publicat in Jurnalul Oficial 90L din 2018

Regulamentul 545/04-apr-2018 de instituire a modalităţilor practice pentru procesul de autorizare a vehiculelor feroviare şi de autorizare de tip a vehiculelor feroviare în temeiul Directivei (UE) 2016/797 a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 90L din 2018

Modificari 1/13-dec-2017 a Memorandumului de cooperare NAT-I-9406 dintre Statele Unite ale Americii şi Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 90L din 2018